JOIN good forces

Frykt for brudd i fredsforhandlingene mellom M23 og Kongos myndigheter.

Pressemelding   •   feb 21, 2013 12:19 CET

Det er stor fare for at det nå går mot brudd i forhandlingene mellom geriljahæren M23 og Kongos myndigheter. Etter at det i lang tid så ut til at partene skulle komme frem til et resultat begge kunne akseptere er det nå lite som tyder på dette. M23s kravliste er nå forkastet av motparten. Denne kravlisten var svært omfattende og ville gi M23 betydelig kontroll i Nord Kivu dersom denne hadde blitt godkjent.

Det er få som kan si noe om hva som er årsaken til at forhandlingsklimaet endret seg. Vi er usikker på hvilke kort Kongos regjering har på hånden mot M23 som har skapt denne nye situasjonen.

M23 befinner seg nå like i utkanten av Goma, millionbyen som de i november tok kontroll over med FNs egen MONUSCO styrke som tilskuere. Til tross for at det er skapt et inntrykk av at M23 trakk seg ut av Goma er realiteten en annen. Det meldes at soldatene fra M23 beveger seg i byen på dagtid. M23s kanonstillinger er også i rekkevidde til flyplassen i Goma og utgjør dermed en stor trussel for flytrafikken til og fra Goma.

Ny maktdemonstrasjon fra M23?

Vil et sammenbrudd av fredsforhandlingene føre til en ny maktdemonstrasjon fra M23? Dette vil ramme en befolkning som allerede er sterkt prøvet etter mer enn 20 år med krig. I tillegg til M23 er det flere andre geriljagrupper i området som kjemper mot hverandre for å få makt over landområder. Det er mye som kan tilsi at krigen nå dreier seg om tilgang til mineraler og rikdom. De tidligere konfliktene mellom folkegrupper er ikke lenge så sterkt inne i bildet.  

JOIN good forces
Til tross for en svært spendt situasjon i og rundt Goma har JOIN good forces lokale partner Hope in Action klart å gjøre et omfattende nødhjelpsarbeid. NORAD bevilget rett før jul 7 millioner til JOIN til utdeling av medisiner, nødrasjoner til de svakeste barna. Dette organiseres via 30 helsestasjoner i og rundt Goma og Masisi. Det er også etablert et arbeid de store flyktningeleirene i og rundt Goma. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med UNCHR som står ansvarlig for leirene. 

Kyeshero Hospital som ble åpnet i november 2012, dagen før M23 tok kontroll over Goma ble umiddelbart fylt med pasienter med store skader påført under kampene. Dette er et spesialsykehus for kvinner. Staben stod overfor store utfordringer da kampene i området skapte stadig nye ofre. Sykehuset som også benyttes av Leger uten grenser og Røde Kors har disse ukene tatt imot svært mange voldtatte kvinner og barn. Disse kvinnene kommer i stor grad fra distriktene Masisi og Kitchanga, men også fra flyktningeleirene kommer det inn nye overlevende etter voldtekter. JOINs mottakssentre for voldtatte kvinner og barn i områdene melder om stor pågang. Også til barnehjemmet i Goma kommer det inn barn som har mistet sine foreldre under flukt eller som selv er ofre for stygge overgrep. 

Bildetekst: Også i 2008 var JOIN tilstede med nødhjelp i flyktningeleirene som befant seg i Goma. Situasjonen i 2013 er dramatisk for flere hundre tusen internflyktninger med en usikker fremtid. 
Foto: Fabienne Kamanga

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN good forces. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid.

JOIN kan i 2013 markere at organisasjonen har arbeidet i krigsurolige land i 20 år. 

www.joingoodforces.no