Plan Norge

Frykter barna i Haiti blir glemt

Pressemelding   •   jan 12, 2012 13:50 CET

To år etter det voldsomme jordskjelvet som rammet Haiti, er situasjonen fortsatt prekær for mange av barna som lever i provisoriske leire. Fadderorganisasjonen Plan frykter barna nå blir glemt.

Fremdeles bor 500.000 mennesker i teltleire, og en stor andel av dem er barn. På det meste var mer enn 1000 hjelpeorganisasjoner inne i landet etter jordskjelvet. I løpet av 2011 har mange av disse har forlatt Haiti. Samtidig har mediedekningen blir betydelig mindre.

- Vi frykter for en hel generasjon unge dersom vi lar dette bli en glemt krise. Det tar lang tid å bygge opp landet igjen, men det er vanskelig å holde på verdens oppmerksomhet. Vi får rapporter fra Plan Haiti om at mange av barna i leirene fortsatt mangler det grunnleggende som skal til for å klare seg og få en god oppvekst, sier generalsekretær i Plan Norge Helen Bjørnøy til NTB.

Halvparten av befolkningen i Haiti er barn. Plan Haiti har satt i verk en rekke tiltak for å oppfylle de jordskjelvrammede barnas rettigheter til blant annet utdanning, helsehjelp og beskyttelse. Blant annet har organisasjonen bidratt til at 31 000 barn er tilbake på skolebenken. 14 000 har fått traumehjelp, og 40 000 mennesker har blitt nådd med tiltak mot kolerasmitte.

Landdirektør John Chaloner ser optimistisk på at Haiti vil komme på fote igjen.
- Dersom Haiti skal bli gjenoppbygget fra denne forferdelige katastrofen og bli et land som klarer seg selv igjen, trenger landets unge befolkning skikkelige beskyttelsessystemer og tilgang på helsehjelp og utdanning. Vi er optimistiske og tror at det er oppnåelig, sier Plans landdirektør i Haiti John Chaloner.

Helen Bjørnøy mener det først og fremst er myndighetene på Haiti som har hovedansvaret for å bygge opp landet fra ruinene etter skjelvet.
- Haitis myndigheter må vise lederskap når det gjelder å sørge for husvære, helsehjelp, utdanning og økonomisk utvikling. Men to år etter jordskjelvet er de fortsatt helt avhengige av hjelp for å bygge opp landet, sier Bjørnøy.

Dette har Plan gjort de Haiti siste to år: 

  • Fått 31.000 barn tilbake til skolen
  • Bygget 257 klasserom
  • Fasiliteter traumehjelp til 14.000, 12.000 av disse barn
  • Bidratt til å skaffe arbeid til 36.000 mennesker
  • Satt opp mer enn 22.000 telt
  • Bygget 100 små hus for mødre med små barn i samarbeid med en irsk NGO
  • Nådd ut til mer enn 40.000 mennesker med tiltak mot kolerasmitte