NHO Service

Frykter for liv og helse

Pressemelding   •   jan 25, 2010 22:16 CET

Sykepleierstreik: Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut 50 sykepleier ved private sykehjem i streik fra tirsdag morgen. NHO Service frykter at streik kan true liv og helse og søker derfor dispensasjoner.- NHO Service har i dag en tariffavtale med Fagforbundet i LO som dekker sykepleiere. Det er umulig for NHO Service at et annet forbund, som vi i dag ikke har avtale med, skal få andre vilkår en nåværende tariffpart, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service.
NHO Service har spurt våre bedrifter, som er tatt ut i streik fra tirsdag, om hva som skal til for at de midlertidig kan drive forsvarlig. På bakgrunn av disse innspillene er det utarbeidet dispensasjonssøknader som overlevers NSF.- Ansvaret for liv og helse ligger derfor nå hos NSF. Det vanskeliggjør saken at NSF har varslet at de kun vil gi dispensasjon for en dag av gangen, sier Furulund.- Våre bedrifter har ingen problem med å rekruttere sykepleiere og det er en god indikasjon på at vi ikke underbetaler eller på annen måte har dårlige arbeidsvilkår. Det peker i samme retning at våre bedrifter har også vesentlig lavere sykefravær enn det mange offentlige drevne virksomheter sliter med, sier Furulund.NHO Service har i dag tariffavtale som gjelder sykepleiere som jobber i attføringsbedrifter. Sykepleierne som jobber med attføringstiltak behandles på lik linje med sosionomer, jurister, pedagoger og andre yrkesgrupper.- Sykepleiere er en spesiell gruppering som har en lovfestet og meget god pensjonsordning. Denne ordningen gjelder uavhengig av tariffavtale og tilbys selvsagt i våre bedrifter, sier Furulund.Tariffavtalene i Fagforbundet og i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er såkalte minimumsavtaler – det betyr at arbeidstakerne ikke lønnes på minimumssatsene. Følgelig er sammenligning av satsene irrelevant.
Streikeuttak er varslet ved Oppsalhjemmet, Midtåsenhjemmet, St. Hanshaugen omsorgssenter og Paulus sykehjem i Oslo, samt Boganes sykehjem i Stavanger. NSF har varslet at ytterligere 50 sykepleiere kan bli tatt u i streik fra torsdag.For ytterligere kommentarerPetter FurulundMobil: 900 39 151Kontaktperson(er):Informasjonssjef - Baard  FiksdalTelefon:23 08 86 63Mobil:930 88 777E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no
Lenkerhttp://www.nhoservice.no