Atlantis Medisinske Høyskole

Full godkjenning fra NOKUT!

Pressemelding   •   jul 19, 2013 08:00 CEST

Atlantis Medisinske Høgskole har det siste året vært gjennom en grundig kvalitetssikringsprosess. NOKUT konkluderer nå i sin rapport med å reakkreditere og godkjenne alle studiene som tilbys ved høgskolen.

Atlantis Medisinske Høgskole har det siste året vært gjennom en omfattende revisjonsprosess i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Denne prosessen har vært viktig for å sikre gjennomgående høy kvalitet på utdanningen vi tilbyr.

I den endelige rapporten som nå foreligger gis Atlantis Medisinske Høgskole ros for arbeidet som er gjennomført, og samtlige av våre studier er reakkreditert og godkjent. Rapporten fra NOKUT er en god bekreftelse på at alle studiene ved Atlantis Medisinske Høgskole holder høy faglig kvalitet, og at vi er er et trygt valg for utdanning innen helsefag.

Hele rapporten er tilgjengelig på NOKUT sin hjemmeside

Rektor Mohsen Zangani er selvfølgelig godt fornøyd med konklusjonen fra NOKUT og beskriver revisjonsprosessen som svært omfattende. "Alle ansatte ved høgskolen har vært sterkt involvert og bidratt til at dette har vært en lærerik og god prosess. Det at vi nå har fått den formelle bekreftelse på at Atlantis er et trygt og kvalitetssikret valg for utdanning innen helsefag, gir ekstra inspirasjon til kontinuerlig utvikling for å sikre studier av svært høy faglig kvalitet."


Atlantis Medisinske Høgskole ble opprettet i 1987, og har over 25 års erfaring med studier innen helsefag.

Det er et økende behov i samfunnet for kompetanse om sammenhengen mellom trening, ernæring, livsstil og helse. Atlantis Medisinske Høgskole ønsker å skape et miljø som stimulerer til fokus på nettopp dette.

Vi er i kontinuerlig utvikling, både i tråd med samfunnets utvikling og de forventinger som stilles til en privat høgskole. Gjennom sterk faglig fokus, integrert praksis i undervisningen, og ikke minst en fagstab som holder svært høyt nivå, tilbyr høgskolen fremtidsrettede studier innen helsefag.