Statens landbruksforvaltning, SLF

Fullt trøkk på biogassmøte

Pressemelding   •   jan 20, 2010 15:06 CET

Mer enn 130 biogassentusiaster var tirsdag 19. januar samlet til nettverksmøte i Oslo. Det var deltakelse fra hele verdikjeden for biogass, fra råstoffeiere til sluttbrukere av biogass og biorest.

Initiativet til møtet kom fra styringsgruppen for Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket. Statens landbruksforvaltning er sekretariat for klimaprogrammet. Tema for møtet var forskning og utvikling rundt biogass. Innledningsforedraget var ved seniorforsker Tormod Briseid fra Bioforsk. For øvrig ble 19 ulike prosjekter og planer presentert. Klikk her for å se presentasjonene fra møtet.

Møtet ble arrangert av Statens landbruksforvaltning i samarbeid med Avfall Norge, Enova, Innovasjon Norge, Klima- og forurensingsdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Energigassforening.