Nyhetstips

Fusjon mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA gjennomført

Pressemelding   •   des 23, 2009 09:11 CET

Det vises til melding av 21. desember 2009 om gjennomføring av fusjon mellom Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA.

Fusjonen ble gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret etter børsens stengetid den 22. desember 2009.

Aker Exploration ASA har ved registrering av fusjonen byttet navn til Det norske oljeselskap ASA og har overtatt tickerkoden ”DETNOR”. Det fusjonerte selskapets aksjer (tickerkode DETNOR - ISIN nummer NO 001 0345853 – organisasjonsnummer 989 795 848) har i dag første handelsdag på Oslo Børs. Siste noteringsdag for Aker Explorations aksjer på Oslo Axess var 22. desember 2009.

Registrert aksjekapital i Det norske oljeselskap ASA er etter dette NOK 111 111 111, fordelt 111 111 111 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Selskapets vedtekter er oppdatert i samsvar med ovennevnte. Oppdatert firmaattest følger vedlagt.

Kontakter:
Finansdirektør Finn Øistein Nordam;                                +47
98 28 93 82
Sjef for investorkontakt Knut Evensen;                             +47
950 77 622


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
[HUG#1366832]

Firmaattest Det norske oljeselskap ASA: http://

Source: Millistream / Hug