NBBL

Fyll på i Husbanken

Pressemelding   •   sep 27, 2010 09:58 CEST

- At regjeringen ikke bevilger mer lånemidler til Husbanken er dessverre symptomatisk for denne regjerings defensive holdning til helt sentrale boligpolitiske utfordringer, sier adm. dir. Hege Skinner i NBBL i en kommentar til Kommunal- og regionaldepartementets melding om at Husbanken har gått tom for penger.

KRD varslet torsdag 23. september i en pressemelding at lånerammen til nybygging er tom i Husbanken. Samtidig forskutterer de at statsbudsjettet for 2011, som legges fram om kort tid, vil innholde nye 15 mrd kroner.

15 mrd er det samme som årets alt for knappe låneramme noe NBBL påpekte i forbindelse med framleggelsen av årets budsjett høsten 2009.

- For svake stimulanser til investeringer, var vår karakteristikk, og det mener vi fortsatt. Når en tom kasse så tidlig i 2010 heller ikke resulterer i økte rammer for 2011, demonstrer det ikke akkurat handlekraft. Primært synes vi regjeringen kunne fylt på lånerammen allerede i høst, understreker Hege Skinner.

Lån til nybygging under press

I kjølvannet av finanskrisen har det vært økende interesse for Husbankens lån til nybygging, selv om Husbanken setter strenge miljø- og tilgjengelighetskrav. På samme tid har Startlån og lån til barnehager hatt prioritet foran lån til boligbygging, og også her har etterspørselen vært økende. Lån til nybygging har altså blitt presset ut av andre gode formål.

Husbankens lån gis med en rentemargin på 0,5 % til fordel for statskassa, og representerer derfor ingen utgift for staten – snarere tvert imot.

Flere og bedre boliger med hjelp fra Husbanken
- Boligbransjen er samstemte i at det bygges for få boliger i forhold til behovet. Både høy befolkningsvekst og flyttestrømmen mot byer og tettsteder tilsier flere boliger enn hva som bygges. I tillegg står vi foran en stor eldrebølge som stiller økte krav til boligenes tilgjengelighet, både i forhold til beliggenhet og funksjon. Mer aktiv bruk av Husbanken kunne vært et viktig bidrag til å komme disse utfordringene i møte. I stedet har vi en regjering som struper Husbanken for lånemidler. Dette er både skuffende og frustrerende, sier Hege Skinner i sin kommentar til regjeringens utspill om lånesituasjonen i Husbanken.

Kontaktperson(er):

Adm. dir. - Hege  Skinner Telefon:915 75 249 Mobil:915 75 249 E-post:hsk@nbbl.no Tore Johannesen Telefon:22 40 38 73 Mobil:
E-post:tj@nbbl.no