Great Place to Work

Gasellebedrift for tredje gang

Pressemelding   •   des 10, 2013 14:59 CET

Gasellebedrift i Norge er en kåring gjort av Dagens Næringsliv for norske bedrifter som, blant andre krav, har minst doblet omsetning på fire år og unngått negativ vekst. Det må også være et positivt samlet driftsresultat. Great Place to Work er blant årets gasellebedrifter, og ser på det som en god indikator på suksess.

- Det er å være Gaselle for 3. gang er en bra anerkjennelse på at vi har lykkes ganske godt de siste årene. Vi opplever at en rekke virksomheter kommer til oss for å få støtte i deres arbeid for å skape en enda bedre arbeidsplass.  Vi ser at stadig flere selskaper setter mennesker som strategi og definerer folk som viktigste konkurransefortrinn på arbeidsplassen, sier Jannik Krohn Falck, Adm. Dir. Great Place to Work


Kunnskapshuset Great Place to Work Norge rådgir i dag over 160 norske virksomheter på hvordan de kan bli gode arbeidsplasser som setter medarbeiderne i sentrum. Rådene og tiltakene bygger på erfaring fra over 20 år med analyse av gode arbeidsplasser både nasjonalt og internasjonalt.

Globalt jobber Great Place to Work med cirka 6000 virksomheter og over elleve millioner medarbeidere årlig. Sammenligningsgrunnlaget, og innsikt fra verdens største medarbeiderundersøkelse, gjør Great Place to Work til eksperter på hvordan både store og små selskaper i Norge kan oppnå bærekraftig vekst gjennom å sette medarbeiderne i sentrum.