Entheos AS

Gasnor inngår avtale med Hirtshals Havn om LNG terminal

Pressemelding   •   nov 09, 2010 13:29 CET

-Vi er svært fornøyd med å ha fått i stand denne avtalen, som vil gjøre det mulig for oss å bygge LNG terminal i Hirtshals. Hirtshals Havn er sentral i forhold til Nordsjøen og inngangsporten til hele Østersjøen og er derfor en veldig viktig strategisk plassering for oss, sier Leiv Arne Marhaug, markedsjef i Gasnor.

Det er Fjord Lines planer om å drive de nye fergene mellom Bergen – Stavanger – Hirtshals på LNG som er drivkraften bak Gasnors planer i Hirtshals.

-Det er klart at disse fergene åpner opp for en kommersiell interessant mulighet. I avtalen med Hirtshals Havn legges det derfor opp til å se LNG-terminalen i sammenheng med plasseringen av Fjord Line sin nye passasjerterminal. Fra denne plasseringen vil vi også kunne betjene for eksempel Nor Lines, som trafikkerer Hirtshals og som har fått støtte fra NoX-fondet om bygging av to linjefraktskip drevet med LNG som drivstoff, sier Leiv Arne Marhaug.

Gasnor har en uttalt strategi om å være en distributør av LNG til skip i Nord-Europa. Terminalen i Hirtshals en av de nødvendige brikkene i denne strategien.

-Det er mye oppmerksomhet rundt LNG til skipsfart i Danmark og flere rederier jobber med konkrete planer for å konvertere til LNG. I Hirtshals er det mange potensielt interessante kunder. Derfor må vi jobbe med å finne gode løsninger for distribusjon fra denne terminalen, sier Stein Petter Eriksen, sales manager, Fuel markets i Gasnor.

Administrerende direktør ved Hirtshals Havn, Jens Kirketerp Jensen er svært fornøyd med å få Gasnor med i utviklingen av Hirtshals Havn.

-For oss er det viktig å posisjonere havnen i forhold til de forventninger som blir gitt til fremtidens skipsfart, og samtidig være i forkant av utviklinger og trender. Stadig større fokus på miljø og utslipp er en stor årsak til Hirtshals Havn sin satsning på LNG. Vi vurderer det slik at stadig flere skip vil konverteres eller bygges for å seile med LNG som drivstoff, sier Jensen.

Han påpeker også at LNG-terminalen vil gi muligheter til å forsyne også annen næring og industri på Nordjylland med naturgass.

Gasnors planlagte terminalen i Hirtshals vil ha en kapasitet på mellom 5000 – 10000 m3 og vil koste opp mot 200 millioner kroner. -Vi har ikke fastsatt størrelsen på terminalen. Jo flere kunder desto større volum må vi ha. Intensjonsavtalen gir Gasnor tiden fram til 31. desember 2015 på å skaffe et bærekraftig kundegrunnlag for en investeringsbeslutning. Vi er veldig optimistisk og er inne i gode prosesser, avslutter Eriksen.

For mer informasjon:

Leiv Arne Marhaug, markedssjef i Gasnor Mob. +47 90195296, Email: leiv.arne@gasnor.no

Stein Petter Eriksen, sales manager, Fuel markets, Gasnor Mob.: +47 90960620, Email: stein.petter.eriksen@gasnor.no

Jens Kirketerp Jensen, administrerende direktør, Hirtshals Havn Mob +45 96 56 50 02, Email: j.jensen@hirtshalshavn.dk