Det norske oljeselskap ASA

Gass-kondensatfunn på David

Pressemelding   •   okt 18, 2010 10:07 CEST

Total har som operatør av utvinningstillatelse 102C gjort et mindre gass-kondensatfunn i undersøkelsesbrønn 25/5-7 på David prospektet. Det norske har en eierandel på 10 prosent i funnet.

Brønnen er lokalisert ca 20 km kilometer nord-øst for Heimdal feltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra Brent formasjonen av midtre jura alder. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra Statfjord formasjonen av nedre jura alder.

Det ble påvist gass-kondensat i Brent formasjonen. Statfjord var vannbærende i brønnen. Størrelsen på funnet er mellom 15 og 20 millioner fat olje ekvivalenter utvinnbare ressurser. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere infrastrukturløsning for prosessering av gass-kondensat på Heimdalfeltet og videre eksport.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102C.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3045 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hegre formasjonen av trias alder.

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 25/5-7 ble boret av Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 029 i Sleipner-området i Nordsjøen for å bore brønn 15/6-11 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 102C er Total E&P Norge AS (40 %), Petoro AS (30 %), Centrica Resources (Norge) AS ( 20 %) og Det norske (10 %).

Kontakter:

Knut Evensen, Direktør Investorkontakt: +47 950 77 622

Torgeir Anda, Direktør Kommunikasjon: +47 991 12 203


Om Det norske

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet.

I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 200 ansatte.

Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').