Gassnova SF

Gassnova anskaffer tjenester for modning av CO2-lager

Pressemelding   •   feb 20, 2013 09:21 CET

Gassnova, statens foretak for CO2-håndtering, ønsker å inngå kontrakt med olje- og gasselskaper på norsk sokkel for modning av CO2-lager. Lagringslokasjonen må være hensiktsmessig for fullskalaprosjektet på Mongstad, og følge tidsplanen for prosjektet, slik at underlag for investeringsbeslutningen kan ferdigstilles i 2016.

Det skal legges frem et samlet underlag til investeringsbeslutning for fullskala CO2-håndtering fra kraftvarmeverket på Mongstad for Stortinget i løpet av 2016. Et samlet underlag inkluderer fangst, transport og lagring av CO2.

-  På Mongstad er arbeidet med å kvalifisere fangstteknologi godt i gang. Nå ønsker vi å inngå kontrakt med operatører som kan modne lager for oss, sier administrerende direktør Tore Amundsen i Gassnova.

Gassnova vil sette ut oppdraget med modningen av lagringslokasjoner frem til eventuell beslutning om verifikasjonsbrønn – tentativt i siste halvdel av 2014. Den videre organisering vil bli avklart senest i første halvdel av 2014. Oppdragstaker må selv definere en eller flere lokasjoner som kan være egnet til lagring av CO2.

Første fase er en prekvalifisering av potensielle tilbydere med søknadsfrist 4. mars. Deretter vil det bli innhentet tilbud fra kvalifiserte aktører og gjennomført forhandlinger før tildeling av kontrakt(er), tentativt i mai 2013.

Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling på bred basis og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for CO2-håndtering.  Videre skal Gassnova følge opp statens CO2-håndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som rådgiver.

For mer informasjon: www.gassnova.no.

 

Kontaktinformasjon:

Administrerende direktør Tore Amundsen, tlf 900 51 222

Direktør Eksterne relasjoner Tove Dahl Mustad, tlf 970 50 537

Link til kunngjøringen på Doffin.

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell støtte gjennom CLIMIT-programmet, og medvirker dessuten til at teknologien realiseres i industrielle fullskala pioneranlegg. Vi samarbeider både nasjonalt og internasjonalt slik at teknologien kan få bred anvendelse. Gassnova er også rådgiver overfor myndighetene i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.

Gassnova holder til i Porsgrunn. Vi har i dag ca 40 ansatte.