Gassnova SF

Gassnova inviterer til å gjennomføre mulighetsstudie

Pressemelding   •   apr 18, 2013 14:42 CEST

Gassnova har fått i oppdrag å se på mulighetene for å realisere fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad. Foretaket inviterer nå relevante selskaper til å gjennomføre en mulighetsstudie for CO2-håndteringsanlegg ved sin virksomhet.

Gassnova har gjennomført en omfattende kartlegging av eksisterende og potensielle CO2-utslippskilder i Norge. Resultatet av kartleggingen er presentert i rapporten “Mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering i Norge”.

Gassnova viderefører nå arbeidet og ønsker å få gjennomført mulighetsstudier av CO2- håndteringsanlegg for utslipp over 400 000 tonn CO2/år. Med CO2-håndteringsanlegg menes anlegg for fangst, transport og lagring av CO2, eventuelt CO2 til økt oljeutvinning.

Gassnova inviterer derfor selskaper som har eller planlegger landbasert virksomhet i Norge, utover Mongstad, med et årlig CO2-utslipp over 400 000 tonn/år til å gjennomføre en mulighetsstudie for et CO2-håndteringsanlegg ved sin virksomhet. Studien vil bli finansiert av Gassnova.

Interesserte selskaper inviteres med dette til å delta i prekvalifisering for arbeidet ved å sende inn nødvendig dokumentasjon. Invitasjonen er kunngjort på doffin.no.

Prekvalifiserte selskaper vil deretter kunne motta nødvendig anbudsforespørsel. Midler vil bli tildelt etter evaluering av selskapets tilbud.

Planlagt oppstart av studiearbeidet er oktober 2013, med sluttrapport mars/april 2014. Disse vil evalueres av Gassnova, og resultatene vil offentliggjøres i 2014.

Om Gassnova:

Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling og -modning på bred basis, og slik bidra til å redusere kostnader og risiko for CO2-håndtering.  Videre skal Gassnova følge opp statens CO2-håndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som rådgiver.

For mer informasjon: gassnova.no.

Kontaktinformasjon:

Administrerende direktør Tore Amundsen, tlf. 900 51 222

Direktør Eksterne relasjoner Tove Dahl Mustad, tlf. 970 50 537

 

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell støtte gjennom CLIMIT-programmet, og medvirker dessuten til at teknologien realiseres i industrielle fullskala pioneranlegg. Vi samarbeider både nasjonalt og internasjonalt slik at teknologien kan få bred anvendelse. Gassnova er også rådgiver overfor myndighetene i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.

Gassnova holder til i Porsgrunn. Vi har i dag ca 40 ansatte.