Nyhetstips

– Gassprisen vil svekkes det neste året

Pressemelding   •   okt 26, 2010 08:37 CEST

Men bare for en stund, mener analytiker Lill Sandvik hos Bayerngas Norge. Selv om spotprisen i gassmarkedet sannsynligvis vil avta det neste året, tyder mye på at gassetterspørselen vil øke betydelig på sikt.

– For øyeblikket er gassmarkedet nokså svakt og spotprisen på gass er blitt koblet fra oljeprisen. Tradisjonelt har disse prisene fulgt hverandre tett, men naturgass selges nå på billigsalg sammenlignet med oljen og andre energiformer, sier Lill Sandvik, analytiker i Bayerngas Norge.

Kapasiteten øker
Det er et globalt tilbudsoverskudd som er hovedårsaken til de svake gassprisene. Tilbudsoverskuddet av gass kommer av flere ulike årsaker. For det første har turbulensen i verdensøkonomien de siste årene svekket gassetterspørselen. For det andre har vi sett en betydelig vekst i tilbudet av gass. LNG-kapasiteten, flytende naturgass som hovedsakelig blir benyttet for å forenkle frakt av gass, vil øke med hele 50 prosent de nærmeste årene.

– For det tredje har gassmarkedet endret seg betydelig etter at produksjonen av og utsiktene for skifergass i USA har tatt seg kraftig opp, sier Sandvik.

– Det vil snu
Selv om Sandvik nå forventer at gassprisene vil svekkes i den kommende perioden, mener hun dette vil snu om ikke altfor lenge.

– Gass på billigsalg påvirker både tilbud og etterspørsel. Dersom gass blir billigere i forhold til olje, er det naturlig å forvente at etterspørselen etter gass relativt sett vil øke, mener Sandvik.

Vi ser også at etterspørselen etter gass i EU øker langt mer enn forventet – og mye mer enn den økonomiske veksten tilsier. Gassetterspørselen i EU økte med 12 prosent i første halvår 2010. Samtidig er verdens energibehov raskt voksende, drevet av fremvoksende økonomier.

– Energi fra gass spiller en viktig rolle i fremtiden. Gass er konkurransedyktig på pris og bidrar til lavere CO2-utslipp enn andre sammenlignbare energikilder som olje og kull, sier Sandvik.

For ytterligere kommentarer eller tilgang på Gassrapporten,
kontakt analytiker Lill Sandvik: 917 129 07

Bayerngas Norge AS er et uavhengig olje- og gasselskap med formål å utvinne olje- og gassforekomster i Nordsjøen og Norskehavet, med særlig fokus på å utvikle lønnsomme gassprospekter. Bayerngas Norge AS startet sin virksomhet i 2006 og har nå 60 ansatte. Bayerngas Norge har aktiviteter i Norge, Danmark og UK. Bayerngas Norge AS er eiet av Bayerngas (31,5 %), Stadtwerke München (31,3 %), SWM Gasbeteiligung (30,1 %), og TIGAS-Erdgas Tirol (3,75 %) og Swissgas (3,3 %).