Geely Holding Group

Geely fastställer kommersiella villkor för förvärv av Volvo Personvagnar

Pressemelding   •   des 23, 2009 13:05 CET

För omedelbart offentliggörande

Hangzhou, China – 23 december, 2009 – Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (ZGH), ett privatägt kinesiskt bilföretag, offentliggjorde idag att bolaget tillsammans med Ford Motor Company har kommit överens om samtliga väsentliga kommersiella villkor i samband med det föreslagna förvärvet av Volvo Personvagnar.

Geely, en av de snabbast växande biltillverkarna i Kina, räknar nu med att ett definitivt köpeavtal (ett så kallat SPA) kommer att undertecknas tillsammans med Ford under det första kvartalet 2010 och genom detta bana väg för ett möjligt slutförande av transaktionen under årets andra kvartal, förutsatt formella godkännanden. De fortsatta diskussionerna kommer att fokusera på färdigställande av dokumentation och finansiering samt godkännanden från behöriga myndigheter.

Överenskommelsen om kommersiella villkor är ett resultat av detaljerade diskussioner med Ford, vilka har intensifierats sedan Geely i oktober i år utsågs till ”preferred bidder” på Volvo.

Under de senaste veckorna har Geely även deltagit i ett flertal konstruktiva möten tillsammans med Volvos ledning samt representanter för arbetstagarorganisationerna och regeringarna i både Sverige och Belgien, där Volvos huvudsakliga produktionsanläggningar återfinns. ”Geely är angeläget att tillsammans med samtliga intressenter arbeta för att slutföra transaktionen i allas bästa intresse”, sa Li Shufu, ordförande i ZGH.

I det fall ett köpeavtal skulle komma till stånd, kommer Volvo att behålla sin ledande ställning inom säkerhets- och miljöteknik, samt bli unikt positionerade som ett världsledande premium varumärke med tillväxtmöjligheter på den snabbt växande kinesiska marknaden.

Ytterligare detaljer kommer att offentliggöras så snart det förväntade slutliga avtalet undertecknats under första kvartalet 2010.

Om Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd.
Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) grundades 1986 och har sitt huvudkontor i Hangzhou, Kina. Geely Holding Group och dess närstående företag har etablerat verksamheter som omfattar hela fordonsindustrins värdekedja, från FoU till design, produktion, försäljning och service. Tillsammans utgör de en fullt integrerad och oberoende grupp av fordonstillverkare, som producerar bilar, motorer samt växellådor. Idag är dessa en av Kinas snabbast växande tillverkare inom fordonsindustrin, liksom även denna industris största privatägda företagsgrupp.

Kontaktuppgifter
Mr. Yuan Xiaolin
Zhejiang Geely Holding Group
Tel: +86 (571) 2813-6666
Mobil: +86 1371-806-4551
Email: ma@geely.com

Mr. Tim Burt
Brunswick Group LLP
Tel: +44 (20) 7396-7497
Mobil: +44 (7834) 502-497
Email: geely@brunswickgroup.com

Mr. Anders Fogel
Brunswick Group LLP
Tel: +46 (8) 4103-2181
Mobil: +46 (709) 627-842
Email: geely@brunswickgroup.com