Trafikksikkerhetsforeningen

Geirr Tangstad-Holdal ansatt som daglig leder av TSF

Pressemelding   •   feb 09, 2017 08:00 CET

Geirr Tangstad-Holdal er ansatt som daglig leder av Trafikksikkerhetsforeningen fra 1. februar 2017. Tangstad-Holdal kommer fra stillingen som adm.leder av den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner, som han var med å stifte 17. juli 2007.

– Vi er svært glade for å få Tangstad-Holdal med på laget. Den brede erfaringene han har fra arbeidet i Nei til Frontkollisjoner og med trafikksikkerhet generelt vil medvirke til å sette fysisk utforming av våre trafikkmiljø på dagsorden, seier styreleder Kjetil Nesset i Trafikksikkerhetsforeningen.

- Jeg har et brennende ønske om at vi skal klare å øke takten i utbyggingen, og sikre antall transportveier for våre trafikanter på en bedre måte enn fram til idag, uttaler Geirr Tangstad-Holdal

- Jeg har vært med på å sette midtrekkverk og møtefrie veier på den politiske dagsorden igjennom mitt tidligere arbeid. Nå ser jeg fram til å kunne jobbe bredere, og jobbe med trafikksikring for alle våre trafikanter, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i TSF.

  • TSF er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter og foreninger i Norge som arbeider innenfor området trafikksikring. 
  • TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt. 
  • TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og varig personskade i trafikken. 
  • TSF skal være aktiv gjennom påvirkning til økte bevilgninger på tryggere trafikkmiljø for alle trafikanter.
  • TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk veisikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.