Robert Bosch AS

”Gelber Engel”- pris for ny ABS til motorsykkel

Pressemelding   •   jan 25, 2010 22:41 CET

Den tyske bilorganisasjonen ADAC verdsetter potensiale for trafikksikkerhet

- Det minste og letteste antiblokkeringssystemet for motorsykler
- Verdens første bremsereguleringssystem som er utviklet for motorsykler
- Rimelig teknikk for alle motorsykkel-klasser

München – Den tyske bilorganisasjonen ADAC utmerker Bosch for det nye motorsykkel-antiblokkeringssystemet (ABS) med prisen „Gelber Engel“ 2010. Med 1. pris i kategorien „Innovasjon og miljø“ verdsetter jurymedlemmene det store potensialet for større trafikksikkerhet i denne Bosch-utviklingen. ADAC overrakte prisen den 14. januar 2010 på et festarrangement i München til Dr. Werner Struth, leder for det ansvarlige Bosch-forrretningsområdet Chassis Systems Control. „Den nye kostnadsoptimerte konstruksjonen gjør dette systemet for første gang overkommelig for alle motorsykkelklasser“, sa Struth. „Slik støtter vi en hurtig spredning av denne livreddende teknikken.“ Med dette års utmerkelse får Bosch den ettertraktede innovasjonsprisen allerede for tredje gang. Denne prisen ble opprettet i 2005 og tildeles en gang i året. 

Bosch har produsert bremsereguleringssystemer for motorsykler siden 1994. ABS-systemene til alle produsenter har til nå vært basert på bilteknikk, men nå har utviklerne i Bosch-kompetansesenteret i Japan for første gang utviklet en ny ABS-generasjon spesielt for motorsykler. Det nye „ABS 9 base“ er med et tydelig redusert volum og en vekt på 0,7 kilo kun halvparten så stor og tung som generasjonen før. Slik er dette det absolutt mest kompakte systemet på markedet. Det er dessuten rimelig konstruert, noe som er en viktig forutsetning for en utvidet bruk i alle motorsykler med hydraulisk bremseanlegg. Motorsykkel-ABS er en komponent i den nye modulære generasjonen til Bosch, og en første modell ble allerede serieprodusert i november 2009. 

Antallet dødstilfeller ved bilulykker i Tyskland kunne reduseres med over 80 prosent fra 1970, men antallet dødsulykker for motorsyklister har ikke endret seg vesentlig på mange år. I 2008 døde 822 personer. Faren for å omkomme i en motorsykkelulykke er 20 ganger så stor som ved bilkjøring på samme antall kilometer.

Studier bekrefter sikkerhetspotensiale
Eksperter sier antiblokkeringssystemet gir større sikkerhet. Den tyske vei-institusjonen BASt offentliggjorde i 2008 en undersøkelse som går ut fra at antall dødsulykker for motorsykler ville kunne reduseres med 12 prosent ved bruk av ABS-antiblokkeringssystem. En studie fra det svenske vegvesenet Vägverket som ble offentliggjort i oktober 2009 går ut fra en enda større virkning: 38 prosent av alle motorsykkelulykker med personskader og 48 prosent av alle alvorlige og dødelige ulykker kunne vært forhindret med ABS. 

Med det aktive sikkerhetssystemet kan motorsyklister bremse sikkert i kritiske situasjoner, uten at hjulene blokkerer og slik medfører fare for å velte. Bremselengden forkortes vesentlig. Men til nå utstyres kun hver tiende nye motorsykkel i Europa med dette systemet og på verdensbasis er det kun hver hundrede. Sammenlignet med biler: Her er verdenskvoten på ca. 80 prosent.

Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi og tjenester. Selskapet hadde i 2008 ca. 282.000 ansatte og en omsetning på ca. 45 mrd.euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch bruker over 3 mrd.euro pr. år på forskning og utvikling og anmelder over 3.000 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger. 

Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92% av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner utøves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.
http://www.bosch.no

Pressekontakt

Katja K. Willanger
+47 64 87 89 06
E-mail