Universum Norge

Gen Z – en kartlegging fra Universum

Pressemelding   •   jan 13, 2016 12:52 CET

De ser dystert på fremtiden, de har lavere tro på utdannelse enn sine forgjengere, og de føler seg oversett. Vi snakker om morgendagens arbeidstagere – Norges ungdom.

Universum har spurt 1349 norske og 44 717 globale ungdommer født mellom 1997 og 2000 om deres syn på arbeidslivet og fremtidige karriere. Ikke bare er det forskjeller mellom nordmenn og ungdom i andre land, men også mellom generasjon Z og generasjonen før de, den såkalte millenniumgenerasjonen.

Veien går ikke via sosiale medier

Generasjon Z er aktive brukere av sosiale medier, 97 % er på Facebook, 90 % på SnapChat mens 77 % er på Instagram. Det betyr dog ikke at dette er gunstige kanaler å nå frem til denne målgruppen med, da hele 56 % misliker å få reklame og andre budskap fra virksomheter i feeden sin.

Ungdommen vil rett nok ha informasjon, 94 % av nordmenn i denne aldersgruppen er positive til å få høre mer fra arbeidsgivere, men 71 % sier de aldri har blitt kontaktet i en slik sammenheng.

Utdannelsens endelikt?

I global sammenheng er hele 59 % av ungdom i generasjon Z interessert i virksomheter som tilbyr opplæring til arbeidstagere uten universitetsutdannelse.

  • Et så høyt tall bærer nok preg av situasjonen i Sør-Europa, der nærmest en hel generasjon opplever at de går arbeidsledige til tross for lange og dyre utdannelser, sier Karine Jebsen i Universum Norge. Når det ikke hjelper med utdannelse ser man heller til arbeidsgiveren selv for å få nødvendig opplæring.

Tallet for Norge er lavere, herunder på 46 %, men er saktens høyere enn mange ville ha trodd på forhånd. Hele 70 % av norsk ungdom svarer ja eller kanskje på spørsmål om de ville droppet universitetsutdannelse dersom arbeidsgiver gir de nødvendig opplæring. Dette tallet er faktisk 8 prosentpoeng høyere enn det globale snittet!

Dyster ungdom

Et markant skille mellom Gen Z og millenniumsgenerasjonen er deres fremtidstro. På spørsmål om de tror de vil få et bedre liv enn sine foreldre svarer 48 % av Gen Z ja, hvilket står i kontrast til optimismen til generasjonen før dem der hele 62 % mente de ville få et bedre liv.

Gen Zs største frykt er å få en jobb som ikke matcher deres personlighet, en frykt som deles av 47 % av de 1349 nordmennene som har svart. Kun 18 % av millenniums-generasjonen frykter det samme. Gen Zs nest største frykt, som deles av 33 % av de som svarte, er å underprestere.

Et ønske om å bli sett og hørt

En tredje frykt der Gen Z skiller seg ut fra sine forgjengere er frykten for å ikke bli lagt merke til av arbeidsgiver. 22 % av Gen Z sier de føler på dette, noe bare 6 % av millenniumsgenerasjonen gjør.

Kobler vi dette opp mot det faktum at 55 % av de spurte sier at det å gjøre en forskjell er viktig for deres karriere ser vi at arbeidsgivere som ønsker å nå ut til denne generasjonen må legge til rette for ungdom som vil noe mer.

  • Vi er kommet langt forbi stadiet der en årlig medarbeidersamtale duger, sier Jebsen. Denne generasjonen trenger tettere oppfølging og en kontinuerlig påminnelse om at det de gjør faktisk betyr noe.

Analyse- og konsulentbyrået Universum gjennomfører undersøkelser blant studenter og yrkesaktive hvor arbeidsmarkedet blir kartlagt