Statens landbruksforvaltning, SLF

Generell tollnedsettelse for kolinklorid

Pressemelding   •   jan 08, 2010 15:15 CET

Eget varenummer for kolinklorid i tolltariffen åpner at tollsatsen for slike produkter administreres ned generelt. Tollsatsen for 2010 fastsettes til 1,07 kroner per kg.

 

Nytt varenummer

Fra 1. januar 2010 ble det opprettet et eget varenummer for kolinklorid under posisjonen for ’tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr’. Varenummeret har fått betegnelsen ’som inneholder minst 49 vektprosent kolinklorid, på en organisk eller uorganisk bærer’. Kolinklorid ble tidligere klassifisert på varenummer 23.09.9099 i tolltariffen; en samlepost for ulike produkter som skal anvendes til dyrefôr.

Tolladministrering

SLF har tidligere innrømmet tollnedsettelse for vitaminandelen i kolinkloridprodukter, etter søknad. Med eget varenummer for kolinkloridprodukter har SLF mulighet for å gi en generell tollnedsettelse.  Det har tidligere blitt gitt tollfritak for kolinkloridandelen i det enkelte produkt (vitamin- og mineraltilskuddsandelen). Denne praksisen videreføres med generell tollnedsettelse og tollsatsen fastsettes på basis av et innhold av kolinklorid på 70 prosent. Tollsatsen fastsettes med dette til 1,07 kroner per kg. Tollnedsettelsen gis med varighet fra 10. januar 2010 til 31. desember 2010.

 

Kontaktperson:
rådgiver Sigrun Pettersborg: 24 13 12 17