Mattilsynet gammel

Genmodifisert mais og soya i importert hundefôr

Pressemelding   •   feb 10, 2010 08:59 CET

Det er påvist genmodifisert mais og soya i importert hundefôr. Prøven ble tatt som en stikkprøvekontroll i Mattilsynets overvåkingsprogram for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer. De genmodifiserte variantene som er funnet i hundefôret er godkjent for omsetning i EU. Genmodifisert fôr er imidlertid ikke godkjent for bruk i Norge per i dag.

De genmodifiserte variantene er risikovurdert og godkjent for omsetning i EU. Det er derfor ingen grunn til å tro at det er forbundet dyrehelserisiko å innta dette hundefôret for hunder.

Faktaopplysninger om hundefôret

Navn på hundefôr: (Merket:) Adult Complete Dog Food 26-16. Merket: X09261-01, best før Aug. 2010 Navn på leverandør/importør: Zoo partner a/s, Sluppen veien 10, 6015 TRONDHEIM Navn på eksportør: PLB International Inc (CD07), 1361, Graham Bell, Boucherville ( Quèbec). J4B 6A1 Canada

Ikke tillatt i Norge
I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre selskapsdyrfôr som inneholder eller er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er i dag ikke gitt godkjenning av noe genmodifisert materiale til bruk i fôr eller næringsmidler i Norge. Ved en eventuell godkjenning i Norge, skal innhold av genmodifisert materiale også merkes.

Oppfølging fra Mattilsynet
Det er ingenting igjen på lager av dette partiet av hundefôr hos importør. Partiet var på 10 240 kg. Det ble importert 17.09.2009, og er videresolgt til ulike oppdrettere. Men importør har gitt tilbakemelding om at dette sannsynlig også er brukt opp. Mattilsynet har ikke vedtatt å tilbakekalle eventuelle restvarer som er ute på markedet, siden det ikke er grunn til å tro at det er forbundet med dyrehelserisiko å innta dette hundefôret for hunder.

Importør blir fulgt opp videre av lokalt distriktskontor i Mattilsynet. Importør har fått en kort tidsfrist av Mattilsynet for å fremlegge dokumentasjon på at tilsvarende fôr som importør har på lager er fritt for genmodifisert materiale. Dersom det er manglende internkontrollrutiner og dokumentasjon for å sikre at import av hundefôr skjer i henhold til nasjonalt regelverk, blir det omsetningsforbud for dette hundefôret.

Siden ulike genmodifiserte råvarer er godkjent og vanlig brukt i flere land, er det viktig at norske importører har god kontroll med importerte varer for å forebygge mot at genmodifiserte produkter omsettes i Norge.

Nedenfor er vedlagt en oppsummering av resultatene for kontrollen av genmodifisert fôr i 2008.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Arild Thomassen, fagansvarlig for fôr til landdyr, regionkontoret for Trøndelag Møre og Romsdal
Tlf. 74 01 29 21/917 67 602

Monica Stubberud, rådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret
Tlf. 993 80 520

Last ned: