Landbruks- og matdepartementet

Genressurser: Gamle kornsorter

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:41 CET

Genressurser: Norsk genressurssenter markerer Naturmangfoldåret med å tilby såfrø av gamle kornarter og -sorter til blant annet museer og botaniske hager. Mange av de gamle sortene har gode egenskaper og er i økende grad etterspurt som matkorn.

Prosjektet "Bevaring og bruk av gamle kornarter og -sorter" har som mål å undersøke og øke bruken av gamle typer av korn. Blant de 30-40 artene og sortene som inngår i prosjektet er relativt ukjente kornslag som vårspelt, emmer, enkorn, svarthavre, vårrug og landsorter av vårhvete. For å vise frem mangfoldet av arter og sorter av korn og øke kunnskapen om dem, tilbyr prosjektet i 2010 såfrø til demonstrasjonsfelt.

Gamle kulturvekster
Korn er gamle kulturvekster som har vært dyrket i Norge i minst 3000 år. De viktigste kornslagene som dyrkes i Norge er hvete, bygg, havre og rug. Dyrking og oppformering i norske bygder gjennom århundrene har ført til et stort mangfold av sorter og landraser med stor genetisk variasjon. Mange er forsvunnet, men en del gamle sorter og landraser av korn er bevart og blir lagret ved Nordisk genressurssenter (tidligere Nordisk Genbank).

Genressurser: Norsk genressurssenter markerer Naturmangfoldåret med å tilby såfrø av gamle kornarter og -sorter til blant annet museer og botaniske hager.