Nyhetstips

Gerdt Larsen ser frem til å få satt sluttstrek i skattesak fra 1997

Pressemelding   •   okt 27, 2010 14:58 CEST

Statsadvokaten i Hordaland har i dag sendt ut en pressemelding om at det er tatt ut tiltale mot Berge Gerdt Larsen for påstått grovt økonomisk utroskap.

Saken gjelder overdragelse av 34% av aksjene i selskapet Independent Oil Tools AS fra Berge Gerdt Larsens heleide selskap Kver AS.  Aksjesalget ble gjennomført i henhold til en opsjonsavtale inngått i 1997. Vi mener at påtalemyndigheten har feilaktig lagt til grunn at aksjevederlaget i henhold til opsjonsavtalen var lavere enn virkelig verdi.    Påtalemyndigheten har tidligere også lagt til grunn at Norden Oil Ltd som kjøpte aksjene, var et selskap eiet og kontrollert av Berge Gerdt Larsen.  Dette standpunkt er nå forlatt.

- Vi er uenig i grunnlaget for tiltalen. Politi og påtalemyndighet har brukt utrolige seks år på etterforskning av en enkeltstående aksjetransaksjon.   Nå ser vi frem til at saken omsider skal kunne behandles av domstolene slik at Larsen gis en mulighet til å imøtegå det han mener er feilaktige beskyldninger, sier advokat Svein Aage Valen i advokatfirmaet Thommessen, som representerer Berge Gerdt Larsen.

Bergen, 27. oktober 2010
Advokat Svein Aage Valen

For spørsmål, vennligst kontakt advokat Svein Aage Valen
i advokatfirmaet Thommessen på telefon 55 30 61 00.