Nyhetstips

- Gi oss rett til personlig assistanse!

Pressemelding   •   sep 28, 2010 08:52 CEST

Mitt Liv-kampanjen for funksjonshemmedes rett til personlig assistanse i gang i dag: (Oslo, 27.september 2010). Ordningen med personlig assistanse gir funksjonshemmede styringen over sin egen hverdag, økt livskvalitet og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Alliansen bak Mitt Liv-kampanjen mener tiden er inne for å gjøre ordningen til en rettighet. Regjeringen behandler saken i disse dager.

All erfaring, all forskning og alle funksjonshemmede sier det samme: Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en suksess. BPA innebærer at funksjonshemmede selv velger ut, lærer opp og leder sine egne personlige assistenter – i stedet for kommunen. Med personlig assistanse går funksjonshemmede fra passive mottakere til likestilte, ytende samfunnsdeltakere i utdanning og arbeid, i samfunnsliv og fritid.

I 2007 mottok Helse- og omsorgsdepartementet over 70 % positive svar på et høringsforslag om rettighetsfesting av personlig assistanse, men siden den gang har saken ligget på is. Nå har helseministeren sagt at saken behandles i sammenheng med ny felles lov for kommunale helse- og omsorgstjenester, og om noen uker sendes nytt forslag ut på høring. Forventningene til Regjeringen er derfor store:

- Vi oppfatter at Regjeringen ønsker å ta likestilling og inkludering av funksjonshemmede på alvor. Regjeringen må nå følge opp sine løfter og vise handlekraft i denne saken. Tiden er inne for å gjøre personlig assistanse til en rettighet, slik at alle som har behov kan få BPA, uavhengig av hvilken kommune de bor i, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein.

En fersk rapport viser dessuten at det er stor variasjon mellom kommunene i hvordan ordningen fungerer:

  • I 45 % av kommunene kan ikke funksjonshemmede selv velge BPA-arbeidsgivermodell
  • I 27 % av kommunene kan ikke de tildelte BPA-timene disponeres fritt gjennom kalenderåret.
  • I 30 % av kommunene kan ikke funksjonshemmede selv ansette egne assistenter.

Generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland, sa på dagens Mitt Liv-konferanse at Norge må gjøre mer for å inkludere og likestille funksjonshemmede. Jagland trakk frem den grunnleggende retten alle har, til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre, og presisterte at personlig assistanse er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.

- Det er vårt håp og forventning at Regjeringen ser denne muligheten til å inkludere funksjonshemmede i samfunns- og arbeidsliv og gi oss retten til å styre sin egen hverdag. Vi kan ikke fortsette å stenge funksjonshemmede ute fra arbeidslivet ved å gi oss trygd og nekte oss personlig assistanse, avslutter daglig leder i ULOBA, Vibeke Marøy Melstrøm.

Mitt Liv-kampanjen ble lansert på en stor konferanse i Oslo i dag. Bak kampanjen står en allianse bestående av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Handikapforbund og andelslaget ULOBA.

For mer informasjon kontakt allianselederne eller besøk kampanjesiden facebook.com/mittliv2010

Kontaktpersoner:

Arne Lein, NHF                                  arne.lein@nhf.no +47 90 79 65 98

Jens Petter Gitlesen, NFU                   jpg@nfunorge.org +47 41 10 13 42

Vibeke Marøy Mellstrøm, ULOBA         vibeke.maroy.melstrom@uloba.no +47 97 16 54 07

Lenker