Nærings- og handelsdepartementet

Giske og Solheim fronter business og bistand

Pressemelding   •   nov 22, 2011 10:29 CET

Giske og Solheim besøker Ghana, Angola og Mosambik 21.– 25. november. Målet med besøket er å styrke næringslivsforbindelsene mellom Norge og disse afrikanske landene. Med seg har de en næringslivsdelegasjon på om lag 100 personer.

Dette er en betydelig størrelse på en næringslivsdelegasjon. Det viser at interessen for handel og investeringer i Afrika er sterkt voksende og at mange mener dette er lovende markeder. Det er også et sterkt signal at nærings- og handelsministeren for første gang reiser sammen med miljø- og utviklingsministeren på en slik tur, sier Giske.

- Det er ingen motsetning mellom business og bistand. I mange tilfeller trengs bistand for å legge til rette for investeringer og handel. Det spiller ofte en viktigere rolle og betyr mer penger inn i et land enn bistand. Derfor er samspillet mellom bistand og business viktig for utviklingen i fattige land. Vi må få av Afrika-brillene og huske at det ikke er ett land. Det er et utrolig variert kontinent, fullt av muligheter, sier Solheim.

Under besøket vil statsrådene møte flere ministre i hvert land, toppledelsen i de statlige oljeselskapene og delta på en rekke arrangementer med norsk næringsliv. Statsrådene vil også besøke oljeriggen ”Eirik Raude” på oljefeltet Jubilee i Ghana, oljeservicesenteret SONILS hvor flere norske selskaper har virksomhet i Angola og bilterminalen i Mosambik hvor Höegh Autoliners er deleier.

- Det afrikanske kontinent blir et stadig viktigere marked for norsk næringsliv og vi ønsker en derfor en ytterligere styrking av vårt nærings- og handelspolitiske samarbeid med Afrika, sier Giske.

- Det er en stor interesse for Afrika fra norske næringslivsfolk. Dette er en av de største delegasjonene noen gang som reiser fra Norge til Afrika. Jeg gleder meg til å besøke tre av de raskest voksende økonomiene i verden sammen med dem, sier Solheim.

I delegasjonen som ledsager statsrådene er representanter fra blant annet Det Norske Veritas, Agua Imara, DNB, Statoil, Subsea 7, samt representanter fra Industri Energi, NHO, Virke, Rederiforbundet og en rekke andre sentrale organisasjoner og selskaper. Disse vil delta på flere næringslivsarrangementer i Ghana, Angola og Mosambik under besøket. Hovedfokus i næringslivsdelegasjonens program er olje og gass, maritim offshore virksomhet, fornybar energi, investeringer og handel.  

Fakta om økonomiske forbindelser mellom Norge og Afrika

 • Norge eksporterte varer for 8 mrd kroner til Afrika i 2010.
 • Norge importerte varer for 8 mrd kroner fra Afrika i 2010. 
 • Varehandelen med Afrika utgjør 1,3 prosent av vår totale samhandel med verden. I år 2000 var andelen på 0,8 prosent.
 • Norge eksporterte tjenester for 13,6 mrd kroner til Afrika i 2009
 • Norge importerte tjenester for 3 mrd kroner fra Afrika i 2009.

 

Fakta om økonomiske forbindelser mellom Norge og Ghana

 • Norge eksporterte varer for 201 mill. kroner til Ghana i 2010.
 • Norge importerte varer for 65 mill. kr fra Ghana i 2010.
 • Vareeksporten økte med 93 % fra 2009 til 2010.
 • Vareimporten økte med 94 % fra 2009 til 2010.
 • Ghana startet sin oljeproduksjon i desember 2010. Dette gir økte forretningsmuligheter for norske eksportører og tjenesteleverandører innen olje- og gassrelatert virksomhet.

Fakta om økonomiske forbindelser mellom Norge og Angola

 • Angola er Norges viktigste økonomiske samarbeidspartnere i Afrika.
 • Norge eksporterte varer for 2,7 mrd kr i 2010.
 • Norge eksporterte tjenester for 5,2 mrd kr i 2009.
 • Vareeksporten til Angola økte med 202 % fra 2009 til 2010.
 • Norge importerte varer for 911 og 401 mill. kr i 2008/2009, men dette falt til 16 mill. i 2010.
 • Statoil har investert ca 40 milliarder kroner i Angola.
 • Statoil produserer i dag ca. 200 000 fat per dag i Angola. Dette er 37 % av Statoils produksjon i utlandet.

Fakta om økonomiske forbindelser mellom Norge og Mosambik

 • Norge eksporterte varer for 7 mill. kroner til Mosambik i 2010.
 • Norge importerte varer for 34 mill. kr fra Mosambik i 2010.
 • Det ble i 2010 gjort funn av olje og gass på Mosambiks kontinentalsokkel, hvor bl.a. Statoil er operatør for to leteblokker.