Novartis Onkologi

Gjennombrudd for Glivec i behandlingen av magekreft

Pressemelding   •   jun 20, 2011 13:50 CEST

FOR HELSEJOURNALISTER

Tre års etterbehandling med Glivec forbedrer overlevelsen signifikant for pasienter som blir operert for GIST, en  kreftform i mage- og tarmsystemet. 7 av ti har ikke fått tilbakefall og 9 av ti av pasientene var i live etter fem år.

– At mer enn ni av ti pasienter som er operert er i live etter fem år er svært oppmuntrende  sier
Kirsten Sundby Hall, overlege ved Radiumhospitalet og leder for studien i Norge. 
Studien ble startet i 2004, og bakgrunnen var de dramatisk gode resultatene vi erfarte med Glivec når sykdommen hadde spredt seg, sier Sundby Hall.

Den skandinaviske sarkomgruppen har sammen med tyske sarkomsentra gjennomført en studie som omfatter 400 GIST-pasienter, blant annet 32 svenske pasienter og 27 norske pasienter. 

– Dette er et gjennombrudd når det gjelder behandling av GIST-pasienter, sier Mikael Eriksson, overlege ved Skånes Onkologiska Klinik i Lund og en av de ansvarlige bak studien som fikk stor oppmerksomhet på verdens største kreftkongress, ASCO i Chicago.

– For første gang noensinne kan man nå vise til at behandling med Glivec ikke bare forlenger tiden frem til tilbakefall, men også forlenger livet til pasienter som har blitt operert for GIST og som har en høy risiko for tilbakefall, sier dosent Mikael Eriksson, overlege ved Skånes Onkologiska Klinik.

Studien viser en statistisk signifikant overlevelsesgevinst for pasienter som får tre års behandling med Glivec etter operasjon, sammenlignet med ett års behandling. Blant de som fikk den treårige behandlingen er 92 prosent fortsatt i live etter fem år, sammenlignet med 82 prosent av de som bare fikk Glivec i ett år. I treårsgruppen var hele 66 prosent uten tilbakefall etter fem år, mens andelen kun var 48 prosent i ettårsgruppen.

–  Dette er svært gledelig, og de positive resultatene har overrasket oss. Studien viser helt klart at ett års behandling av disse pasientene er for lite. Ny standard for ”høyrisikopasienter” bør være tre år, sier Mikael Eriksson.
Skandinavisk sarkomgruppe vil anbefale dette, sier Sundby Hall som leder gruppen. 

Studien, SSG XVIII, er en klinisk fase III-studie med 400 pasienter som er gjennomført av den skandinaviske sarkomgruppen (SSG), sammen med tyske sarkomsentra.

 –  På nåværende tidspunkt kan man ikke vite med sikkerhet om lengre behandlingstid kan fjerne sykdommen helt eller om tilbakefall vil komme senere. Derfor er det viktig å følge med på utviklingen i denne konkrete studien og andre pågående studier, sier Mikael Eriksson.

Fakta om GIST – sjelden kreft i mage- og tarmsystemet
GIST (gastrointestinale stromacelletumor) er en sjelden kreftform i mage- og tarmsystemet. I Norge rammes omkring  70  personer hvert år. Av de som rammes har drøyt 40 prosent en svært aggressiv krefttype som i mange tilfeller fører til dødsfall. Statistisk sett kommer kreften hos denne gruppen tilbake innen to år hos annenhver pasient som har blitt operert for GIST. Det er denne gruppen som bør ha Glivec etter operasjon.

GIST kan oppstå hvor som helst fra spiserør til endetarm, men forekommer som oftest i magesekken (60 prosent) og tynntarmen (30 prosent). De vanligste symptomene er smerter i buken, blødninger i mage- og tarmsystemet og hevelser som kan oppdages av pasienten selv eller lege.

Fakta om Glivec
Glivec ble godkjent i EU i 2009 for behandling av pasienter som har blitt operert for GIST, i  den hensikt å redusere risikoen for tilbakefall. Godkjenningen er tuftet på en studie med drøyt 700 pasienter. Av de som ble behandlet med Glivec hadde kun 2 prosent fått tilbakefall etter ett år, sammenlignet med 18 prosent av de som fikk placebo.

Glivec gis i tablettform og ble først godkjent for behandling av pasienter med GIST når operasjon ikke er mulig, eller når sykdommen har spredt seg (metastaser). Før Glivec ble godkjent i 2001 fantes det ingen annen effektiv legemiddelbehandling mot GIST.

Glivec (imatinib) virker gjennom å blokkere aktiviteten til c-Kit, et enzym som stimulerer GIST-kreftcellene til å dele seg uhemmet.

Magesmertene var kreft
Odd Andreas Tofteng var bare 36 år da han fikk meldingen. Magesmertene han hadde blitt plaget av i lengre tid var kreft.

Han  led av den sjeldne magekrefttypen GIST som rammer rundt 70 nordmenn hvert år. Netsen halvparten får den mest aggressive typen som ender i dødsfall. Den nå 45 år gamle og aktive musikklæreren fikk livet snudd på hodet.

–  Jeg ble operert i 2003, men fikk tilbakefall i 2004. Etter det ble jeg satt på Glivec og det fungerte veldig bra. Jeg hadde lite bivirkninger av medisiner og kreftsykdommen ble holdt i sjakk frem til 2006, da jeg fikk et nytt tilbakefall.

Legen menet at det var en ny operasjon som måttet til, noe han selv var imot. Men det ble operasjon som ikke var helt vellykket og som ga han ytterligere problemer med magen. Nå ble det så ille at han ikke kunne jobbe lenger og han gikk på flytende næring i 4 år.

GIST (gastrointestinale stromacelletumor) er en sjelden kreftform i mage- og tarmsystemet. I Norge rammes omkring  70  personer hvert år. Av de som rammes har drøyt 40 prosent en svært aggressiv krefttype som i mange tilfeller fører til dødsfall. Statistisk sett kommer kreften hos denne gruppen tilbake innen to år hos annenhver pasient som har blitt operert for GIST. Det er denne gruppen som bør ha Glivec etter operasjon.

Nå håper han at han har vunnet kampen mot kreften og gleder seg over den nye studien som viser at pasienter med GIST kan få forlenget liv ved bruk av Glivec i tre år etter operasjonen.

–  Det er som penger i banken for meg, sier 45 åringen er i gang med å starte egen pasientforening for GIST-pasienter i Norge.

–  Jeg måtte til et amerikansk nettforum for å treffe nordmenn med samme sykdom som meg selv. I flere å var det enste som kunne gi sykdommen et ansikt meg selv. Det var derfor godt å endelig treffe andre nordmenn med samme sykdom. Nå planlegger han egen nettside med forum der pasienter og pårørende kan  få svar på sine spørsmål og dele erfaringer med andre.


Referanser    1. Joensuu H, et al. Twelve vs. 36 months of adjuvant imatinib (IM) as treatment of operable GIST with a high risk of recurrence: Final results of a randomized trial (SSGXVIII/AIO). 47th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology. Abstract No. LBA1. June 5, 2011.
    1. Gomes AL, Bardales RH, Milanezi F, Reis RM, Schmitt F. Molecular analysis of c-KIT and PDGFRA in GISTs diagnosed by EUS. Am J Clin Pathol. 2007 Jan;127(1):89-96.
    1. DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D, Mudan SS, Woodruff JM, Brennan MF. Two hundred gastrointestinal stromal tumors: recurrence patterns and prognostic factors for survival. Ann Surg. 2000 Jan;231(1):51-8.
    1. Study Comparing 12 Months Versus 36 Months of Imatinib in the Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST). Tilgjengelig på: http://clinicaltrials.gov/show/NCT00116935. Nedlastet 11 april, 2011. 

Kontaktpersoner:
Overlege Kirsten Sundby Hall, overlege Radiumhospitalet:
Kontortelefon: 4722934985
Mobile.:+47 475 10 475

Pasient: Odd Andreas Tofteng: 99626433

Novartis er på Twitter. Meld deg på for å følge @Novartis på http://twitter.com/novartis

# # #

Pressekontakter Novartis onkologi:
Jens Bjørheim, MD PhD
Nordisk medisinsk rådgiver
Telefon:+47 480 40 640

Bengtåke Wahlberg
Nordisk informasjonssjef
Telefon: +46 708 89 33 39

 

 

 

 

 

 

Om Novartis
Novartis har et tydelig fokus på vekstområder, og har en bred produktportefølje med innovative legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verktøy, kostnadsbesparende generiske produkter og reseptfrie legemidler. Omsetningen for hele gruppen steg i 2009 til USD 44,3 milliarder og selskapet investerte i forskning og utvikling for USD 7,5 milliarder. Novartis er verdens fjerde største farmasøytiske selskap, er representert i 140 land, og har nærmere 100 000 ansatte. Hovedkontoret er plassert i Basel i Sveits. For ytterligere informasjon: www.novartis.no