Plan Norge

Gjennombrudd i kamp mot barneekteskap i FN – nå må Norge følge opp

Pressemelding   •   sep 30, 2013 13:45 CEST

FN har for første gang vedtatt en resolusjon som omhandler barneekteskap. Plan Norge utfordrer nå den nye regjeringen til å følge opp i norsk utenrikspolitikk. 

Resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt i FNs menneskerettighetsråd fredag, er en milepæl i det globale arbeidet med å bekjempe barneekteskap. Den understreker at praksisen er et brudd på menneskerettighetene og ber om at det skrives en rapport som tar for seg utfordringer og fremskritt som er gjort for å forhindre barneekteskap.

- Plan har arbeidet aktivt for dette, og vi er glade for at FN nå tar grep for å få stoppet barneekteskap, sier Jørn Johansen, fungerende generalsekretær i Plan Norge.

Resolusjonen kommer i kjølvannet av FNs høynivåmøte i New York i forrige uke. Der varslet blant andre Canada og Nederland at barneekteskap vil være høyt prioritert i disse landenes utenrikspolitikk framover. Plan Norge utfordrer nå den nye norske regjeringen til å gjøre den samme prioriteringen.

- Både Erna Solberg, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande lovet, i forbindelse med FNs jentedag 11. oktober i fjor, at de ville arbeide for at Norge skulle ta opp spørsmålet om barneekteskap i samtaler med partnerland, og tilby hjelp i arbeidet med å stanse slike overgrep. Vi forventer at dette løftet følges opp av en ny regjering, sier Johansen.

39 000 barnebruder hver dag

FN anslår at innen 2020 vil 140 millioner jenter bli giftet bort mens de ennå er barn, dersom det ikke settes inn drastiske tiltak for å redusere praksisen. Dette tilsvarer nesten 39 000 barnebruder hver eneste dag. I følge Plans rapport A girl’s right to say no to marriage, som ble lansert tidligere i år, får tidlige ekteskap mange negative konsekvenser for jentene som blir utsatt for dette.

 – Jenter som giftes bort har større risiko for å bli utsatt for vold, overgrep og mishandling. De blir ofte tidlig gravide og mange får komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Jenter som gifter seg tidlig blir også tvunget til å slutte på skolen, for å ta seg av familien, sier Jørn Johansen.

I forkant av årets internasjonale jentedag 11. oktober, håper Plan at FN-initiativet vil bety økt støtte til arbeidet for å forebygge barneekteskap. Plan forventer også at nasjonale lover og regler endres til en 18 års grense på ekteskap for både jenter og gutter i land som ikke allerede har denne ordningen.

Plans "Because I am a Girl" initiativ har som mål å sørge for at jenter får en grunnskoleutdanning av god kvalitet og at alle jenter får fortsette, og fullføre, ungdomsskole og videregående skole. Det vil gi jentene flere valgmuligheter senere i livet, gi dem mulighet til å spille en større rolle i lokalsamfunnet, delta og si sin mening i saker som angår dem og bryte ut av sirkelen av fattigdom, utrygghet og dårlig helse.


Plan Norge - for og med barn