Utenriksdepartementet

Gjennomgangen av utenrikstjenestens rolle i Marokko-saken

Pressemelding   •   feb 18, 2010 14:44 CET

Utenriksdepartementet har nå gjennomført sin gjennomgang av utenrikstjenestens støtte til Anne Cecilie Hopstock, med fokus på hendelsene i forbindelse med at hun hentet sine mindreårige barn fra Marokko til Norge i juli 2009.

– Jeg er tilfreds med resultatene av gjennomgangen. Vi prioriterer saker som gjelder barn. Når norske barns sikkerhet er utsatt, er det vår plikt å bistå og denne saken avdekket en svært alvorlig situasjon for de to barna, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Konklusjonen etter gjennomgangen bekrefter at UD ikke klarerte, planla eller organiserte den private aksjonen Anne Cecilie Hopstock iverksatte for å frakte sine barn ut av Marokko og til Norge.

Under gjennomgangen av saken er det blant annet undersøkt om det er grunnlag for påstander som er fremmet om at utenrikstjenesten var aktivt involvert i å frakte barna ut av Marokko. Gjennomgangen er basert på nye samtaler med de sentrale aktørene i UD og i andre relevante etater, samt rapporter fra Forsvaret og Politiet. Gjennomgangen bekrefter at representanter for utenrikstjenesten ikke deltok i transporten av de to barna fra Marokko til Norge eller i planleggingen av denne.

Utenriksdepartementet lot de to mindreårige barna få tilhold i ambassaden for å ivareta deres sikkerhet. Da moren anmodet om at barna skulle overlates til hennes omsorg, hadde ikke norske myndigheter grunnlag for å holde dem tilbake. Også under overlevering av barna til morens omsorg var det utenrikstjenestens plikt å ivareta deres sikkerhet. Oppgaven ble løst ved å kjøre barna til et avtalt møtested i nærheten av ambassaden.

Den private operasjonen for å føre barna tilbake til Norge var ikke klarert av Utenriksdepartementet.

Marokkanske myndigheter har rettet en henvendelse til norske myndigheter om avhør av impliserte i saken. Denne henvendelsen håndteres av Justisdepartementet på vanlig måte.

Konklusjonen av gjennomgangen vil bli formidlet til marokkanske myndigheter gjennom ordinære diplomatiske kanaler.  Utenriksdepartementet har hele tiden lagt vekt på å informere marokkanske myndigheter.

– Norge legger vekt på et godt og konstruktivt forhold til Marokko og vil i tiden fremover arbeide for at denne saken ikke skal være en belastning i det bilaterale forholdet, sier utenriksminister Støre.

- Denne type saker er alltid kompliserte og krever nøye overveielse av hvordan utenrikstjenesten kan og bør bistå norske borgere. I denne saken ble barnas sikkerhet etter hvert det helt dominerende hensynet. Jeg er derfor glad for at barna etter all usikkerheten de har vært gjennom nå befinner seg i trygghet, sier utenriksministeren.

Utenriksministeren har i dag sendt svar til stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide om norske myndigheters bistand til Anne Cecilie Hopstock.  Brevet kan leses her.