SAS Institute AS

Gjenopprettingsarbeidet etter tyfonen på Filippinene får hjelp av SAS® Visual Analytics

Pressemelding   •   jun 10, 2014 12:54 CEST

SAS Institute analyserer tilgjengelige tilfluktssteder og helsedata for å bistå den humanitære innsatsen med informasjon

International Organization for Migration (IOM) er avhengig av å vite hvor de skal sette inn vitale ressurser. IOM er ofte de første som ankommer for å hjelpe mennesker som er på flukt. De organiserer tilfluktssteder og koordinerer den operative innsatsen på steder der folk samler seg etter naturkatastrofer, for eksempel flyktningesentre, leirer, skoler eller ved private bygninger. Ved å ta i bruk programvare for datavisualisering og tekst mining, kunne byrået mer effektivt styre hjelpearbeiderne mot de mest prekære helse-, vann- og sanitærproblemene i områder som var ødelagt av supertyfonen Haiyan. 

Supertyfonen Haiyan som herjet Filippinene i november 2013 førte til tusenvis av drepte mennesker og gjorde over 300.000 personer hjemløse. For å kunne koordinere de grunnleggende tjenestene i flyktningesentrene, skaffet IOM til veie data om hundrevis av fluktområder til partnere på bakken. Informasjonen, som beviste forbedringsmuligheter i forsyningen av helsetjenester, vann og sanitærhjelp, ble også overbrakt til det lokale helsedepartementet, Verdens helseorganisasjon, UNICEF og andre helseaktører for å bedre sikre behovene til de berørte menneskene.

IOM delte dataene med SAS Institute i et vederlagsfritt pilotprosjekt. Byrået leverte dataene via Displacement Tracking Matrix (DTM), et informasjonshåndteringsverktøy som sporer plasseringen av og behovene til flyktningegrupper. 

IOM ønsker å modernisere den måten verden håndterer katastrofer på. Samarbeidsprosjektet med SAS Institute viste hvordan store mengder data i Excel raskt og enkelt kan analyseres med SAS Visual Analytics, med detaljert informasjon i nær sanntid om hva slags hjelp
som trengs, og hvor. 

- Vi har jobbet for å forbedre beredskapen gjennom å utvikle praktiske verktøy for offentlige myndighetspersoner, humanitære organisasjoner og berørte lokalsamfunn. Samarbeidet med SAS Institute ga oss akkurat det verktøyet vi trengte. Vi, flyktningene og partnerne våre er alle sammen takknemlige for partnerskapet og denne teknologien, sa ambassadør William Swing, IOM Director General.

Oppdager farlige forhold og helsetrusler 
Visualiseringsverktøyet SAS Visual Analytics analyserte dataene for å identifisere hvilke tilfluktssteder som hadde de største helsemessige utfordringene. Bare noen minutter etter at dataene var lastet inn, viste et kart hvilke steder som hadde en uheldig kombinasjon av overbefolkning, usikkert drikkevann og store problemer med avfallshåndteringen. IOM kunne også raskt peke ut områder der et stort antall familier fortsatt levde i provisoriske tilfluktssteder, eller som opplevde dramatisk økning av ulike sårbare befolkningsgrupper i løpet av kort tid.

En tekstanalyse avdekket at de vanligste helseplagene var problemer med øvre luftveier og forkjølelse. Men mer alarmerende var det store antallet tilfeller av diaré, feber og hudsykdommer
blant eldre som bodde i flyktningesentrene i Leyte. De DTM-genererte dataene ble delt med lokale helsemyndigheter, slik at man kunne håndtere disse forholdene.

Ledende i «datarevolusjonen» 
FN har etterspurt en «datarevolusjon» der store data gjøres offentlig, der statistikk kan støtte beslutningene som tas i privat og offentlig sektor, og der økt transparens bygger opp tilliten mellom samfunn og stater. IOM har offentliggjort data i årevis og leder nå an i den neste bølgen i datarevolusjonen ved å tilby massene statistiske og analytiske data.

De siste analysene fra SAS Visual Analytics er tilgjengelige i IOMs nylig publiserte rapport om gjenopprettingsarbeidet på Filippinene.

IOM håper å kunne skape en kopierbar plattform som i betydelig grad reduserer tiden det tar å analysere og visualisere forflytningsindikatorer og gi større innsikt i de unike behovene som oppstår i forskjellige krisesituasjoner. En slik plattform kan lett deles mellom land som tar i bruk denne praksisen. 

Kritisk innsikt i sosiale medier 
IOM fortsetter å finne nye måter å bruke data på for å støtte hjelpearbeid, også gjennom å bruke sosiale medier til å tette informasjonshullene.

- Under kaoset som oppstår ved en katastrofe er det en stor utfordring å samle inn sanntidsinformasjon om forholdene rundt omkring, som på de tusenvis av øyene i Filippinene. Dette var særlig tydelig i kjølvannet av Haiyan, som slo ut telefonnettet i store deler av landet. I dagene etter tyfonen måtte IOM få vite om forholdene i byen Guiuan på sørøstkysten, om hvilken hjelp som var tilgjengelig for folk i flyktningesentrene, sier Nuno Nunes, Global CCCM Cluster Coordinator for naturkatastrofer. 

Guiuan har en befolkning på nesten 50.000 mennesker og er særlig kjent for sine vakre strender og en livlig fiskeindustri. En tekstutvinningsanalyse av mer enn 10.000 Twitter-meldinger indikerte store strukturelle ødeleggelser i Guiuan, noe som var til hjelp for Røde Kors som fordelte matforsyningene, og for et australsk legeteam som var på bakken. Dette kastet ytterligere lys over hva de lokale sykehusene trengte mest – essensielle medisiner som antibiotika og drivstoff til generatorer, slik at kritiske sykehustjenester kunne fortsette å dekke de store helsemessige behovene.

- IOM er utmerket plassert for å modernisere den globale humanitære nødhjelpen, slik at man kan spare flere liv. Innsikt i effektive metoder og analyser vil bistå nødhjelpsorganisasjonene og nasjoner som er avhengige av den verdifulle informasjonen som samles inn av IOM under en katastrofe. Vi ser frem til å bistå med flere nyvinninger i dette arbeidet, sier I-Sah Hsieh, Global Manager ved International Development i SAS Institute.

SAS Visual Analytics lar brukerne utforske alle data, uansett størrelse på datasettene - og ikke bare deler av den. Brukerne kan finne mønstre, identifisere muligheter for videre analyser og overføre resultatene til lett forståelige rapporter, grafer og animasjoner via web eller nettbrett som iPad® eller Android. SAS kan også raskt identifisere mønstre, trender og sammenhenger som ikke er synlige før de blir vist grafisk. SAS Text Miner analyserer store mengder strukturerte og ustrukturerte data for å avdekke mønstre og forhold mellom ord og fraser.

SAS Institute er verdens største privateide IT-selskap med 14.000 ansatte og 70.000 kundeinnstallasjoner i 136 land. SAS er verdensledende leverandør av Business Intelligence og Analytics-løsninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til å ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner avdekker nye sammenhenger og forretningsmessige muligheter. SAS Institute - The Power To Know.

www.sas.com/no