GeelmuydenKiese

GK INNGÅR SAMARBEIDSAVTALE MED WERNER CHRISTIE

Pressemelding   •   des 21, 2009 10:36 CET

(Oslo, 21. desember 2009) Geelmuyden.Kiese har inngått en samarbeidsavtale med Werner Christie (60). Christie er internasjonal rådgiver for offentlige og private organisasjoner og vil inngå i Geelmuyden.Kieses helse-team. Han vil også rådgi kunder innen bioteknologi.
Werner Christie var Norges første helseminister i Brundtland III-regjeringen i 1992 – 1995, og er utdannet cand. med og cand. mag. i samfunnsfag. Christie er styremedlem i Public Advice International Foundation, EduMonde SA og - International Ecological Safety Cooperative Organization, en FN-initiert organisasjon.
Christie er tidligere leder i Bioteknologinemnda og i styringsgruppen for Verdens helseorganisasjons turberkulose-prosjekt, Stop TB, samt tidligere styremedlem i European Federation of Biotechnology og i ScanBalt, et Scandinavisk-Baltisk bioteknologinettverk. Christie har arbeidet som rådgiver fra sitt selskap World Health Connections siden 2001, med et mellomspill som vitenskaps- og teknologirådgiver ved den norske ambassaden i Beijing i perioden 2004 – 2008. Christie har omfattende erfaring fra helse- og bioteknologisektorene, samt fra  energi, miljø, matsikkerhet og ernæring.
- Vi har store uløste folkehelseproblemer i Norge, og bedre samarbeid mellom offentlig,  privat og frivillig sektor blir en stadig viktigere del av løsningene. Utfordringen er å finne den optimale synergien mellom partenes kortsiktige og langsiktige behov, samtidig som fellesskapets interesser alltid blir ivaretatt og styrket. Bedre kommunikasjon blir viktig for å bygge tillit, og bedre samarbeid nødvendig for å finne gode løsninger, sier Werner Christie.
Christie vil fortsette engasjementene i Europa og i Asia ved siden av samarbeidet med Geelmuyden.Kiese.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Werner Christie, telefon 90 57 69 20
Stein Jacob Frisch, daglig leder i Geelmuyden.Kiese, tlf. 916 10 911
Hans Geelmuyden, styreformann og ledende seniorrådgiver i Geelmuyden.Kiese, tlf. 902 03 484
Geelmuyden.Kiese flytter makt i favør av sine kunder ved hjelp av kommunikasjon. Geelmuyden.Kiese er et av Skandinavias største kommunikasjonsbyråer, med 70 medarbeidere og kontorer i Stockholm, Oslo og København. Kundebasen består av 300 av Skandinavias ledende virksomheter og organisasjoner innen teknologi/telekom, bank/finans, olje/energi, transport/reiseliv, varehandel og helse/farmasi.  Geelmuyden.Kiese samarbeider internasjonalt med Ketchum, et av verdens største selskaper innen kommunikasjonsrådgivning, og representerer Norden i Ketchums nettverk.
http://www.geelmuyden-kiese.no/