Glamox

GLAMOX: Resultat 2. kvartal 2017

Pressemelding   •   aug 24, 2017 12:00 CEST

Industrikonsernet Glamox AS (Glamox) hadde driftsinntekter på 661,6 mnok i andre kvartal 2017, en økning på 1 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor (Q2 2016: 655,2 mnok). Driftsresultatet endte på 74,5 mnok (72,7), som tilsvarer en driftsmargin på 11,3 prosent (11,1). Styret foreslår et tilleggsutbytte på 280 millioner kroner for å optimalisere kapitalstrukturen med tanke på en mulig børsnotering.

– Vi leverte et tilfredsstillende resultat i andre kvartal, hvor forretningsområdet Professional Building Solutions viste en fortsatt sterk utvikling og mer enn motvirker omsetningsfallet i vår offshorevirksomhet. Ordreinngangen var god tatt i betraktning at påsken i år kom i andre kvartal, noe som underbygger vår solide markedsposisjon, sier Rune Marthinussen, konsernsjef i Glamox.

Driftsinntektene i Professional Building Solutions (PBS), som leverer totale belysningsløsninger til yrkesbygg, var 468,2 mnok (436,1), tilsvarende en økning på 7,3 prosent. Driftsinntektene i Global Marine & Offshore (GMO, som leverer totale belysningsløsninger til de globale marine- og offshoremarkedene, endte på 192 mnok (219,3 mnok), en nedgang på 12,5 prosent.

Ordreinngang

Ordreinngang i kvartalet var på 689,4 mnok (720,6 mnok). Ordreinngangen påvirkes negativt av at påsken i år kom i andre kvartal, mens den i fjor var i første kvartal. Per 30.06 er konsernets ordreinngang på 1.380,6 mnok (1.350,8 mnok), en økning på 2,2 prosent. For sammenlignbar virksomhet og valutanøytralt er økningen på 4,2 prosent.

Ordreinngang i forretningsområdet Professional Building Solutions endte på 497,9 mnok (485,2) i årets andre kvartal, tilsvarende en økning på 2,6 prosent. Etterspørselen etter LED-løsninger fortsetter å øke. Glamox opplever god ordreinngang og omsetningsvekst i spesielt Norden og Storbritannia.

Ordreinngangen i forretningsområdet Global Marine & Offshore endte på 189,2 mnok (231,5) i andre kvartal, en nedgang på 18,3 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor.

– Vi fortsetter å styrke salgsorganisasjonen og videreutvikle produktporteføljen innen Professional Building Solutions, og ser at det gir positive resultater. Innen Global Marine & Offshore er markedsutviklingen fortsatt positiv for cruise og ferger, samt navy, mens etterspørselen innen olje og gass og handelsflåteskip fremdeles ligger på et historisk lavt nivå, sier Rune Marthinussen.

Tilleggsutbytte

Hovedeier i Glamox, Arendals Fossekompani ASA, som eier 75,16 prosent av selskapet, vurderer for tiden strategiske alternativer for sin eierpost i Glamox, herunder en potensiell børsnotering i 2017. I forbindelse med en mulig børsnotering, har styret i Glamox vurdert det som hensiktsmessig å optimalisere kapitalstrukturen. Styret foreslår et tilleggsutbytte på 280 mnok for godkjenning på ekstraordinær generalforsamling 14. september 2017. Etter utdeling av det foreslåtte tilleggsutbyttet har selskapet fortsatt en tilfredsstillende soliditet og likviditetssituasjon, og selskapets strategi og satsinger er uendret.

Konsernets egenkapital per 30. juni 2017 er på 430 mnok (30,1 prosent) etter at tilleggsutbyttet er innarbeidet.

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger som benyttes globalt. Konsernet, som er blant de 10 største lysselskapene i Europa, består av en gruppe selskaper med virksomhet i flere europeiske land samt Asia, USA, Canada og Brasil.