NBBL

- Gledelig at finanskomiteen viser handlekraft

Pressemelding   •   nov 24, 2011 10:17 CET

Finanstilsynet har høstet mye kritikk for sitt forslag om nye krav til egenkapital ved boligkjøp. Spesielt kritikkverdig har forslaget om at regelverket også skal omfatte Husbankens startlånsordning vært. Nå ønsker Stortingets Finanskomité at startlånkundene skjermes.

Dette kommer frem i Finanskomitéens innstilling til nasjonalbudsjettet 2012 og forslag til statsbudsjett for 2012, som ble framlagt på fredag. I innstillingen skriver komiteen bl.a. at flertallet forutsetter at

«Finanstilsynets retningslinjer ikke fratar finansinstitusjonene muligheten til å yte lån til låntakere som også har startlån fra Husbanken, selv om dette innebærer at samlet pant utgjør mer enn 85 pst. av boligens verdi, dersom finansinstitusjonene og kommunene finner dette forsvarlig etter en individuell vurdering.»

Adm. direktør i NBBL, Thor Eek, kritiserte i går Finanstilsynet for å være på kollisjonskurs med Boligutvalgets innstilling NOU 2011:15 «Rom for alle». Boligutvalget peker her på behovet for at flest mulig får anledning til å komme seg inn på boligmarkedet for å eie sin egen bolig, også de mest vanskeligstilte i samfunnet.

- Det er gledelig å registrere at Stortingets Finanskomité ønsker å verne om startlånet. Startlånsordningen er opprettet nettopp med tanke på å gi vanskeligstilte og ungdom, som ofte mangler egenkapital, en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Innstillingen vitner om at Stortinget i liket med NBBL ser at det faller på sin egen urimelighet dersom det forutsettes 15 prosent egenkapital for å få startlån gjennom Husbanken, sier Eek.

Fredag uttalte fungerende direktør for finans- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet, Erik Lind Iversen til Adresseavisen at alle lån må omfattes av de nye kravene hvis tiltakene skal få ønsket virkning, som er å få ned boligprisene og gjeldsgraden i husholdningene.

- Ettersom det er lite mislighold av startlån, og det er en relativt lav andel låntagere som har startlån, tror vi ikke dette er avgjørende med tanke på de økonomiske framtidsutsiktene. Men for målgruppen er ordningen særs viktig, og den er helt avgjørende for at de kan etablere seg med egen bolig, sier Thor Eek i NBBL.

Kontaktperson(er):

Kommunikasjonskonsulent - Ingebjørg Sørenes Telefon:22403890 Mobil:92231861 E-post:is@nbbl.no Administrerende direktør - Thor Eek Telefon:22403850 Mobil:905 36 881 E-post:te@nbbl.no Tore Johannesen Telefon:22 40 38 70 Mobil:915 46 042 E-post:tj@nbbl.no

Lenker