Plan Norge

Gledelig økning i bistandsbudsjettet

Pressemelding   •   okt 08, 2012 12:49 CEST

Plan Norge er glade for en økning i bistandsbudsjettet på 8,5 prosent. – Helse, klimatiltak og likestilling er tiltak som kommer barna til gode, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge. 

Plan har lenge etterlyst en økt satsing på utdanning i bistandsbudsjettet. – Det er en god begynnelse at det kommer 75 millioner mer til utdanning, og spesielt utdanning av jenter. Dette viser at vi får delvis gjennomslag for kravet om å satse mer på utdanning, sier Helen Bjørnøy.

Plan Norge mener imidlertid andelen som går til utdanning burde vært høyere. Økning på 75 millioner kroner til utdanning til tross, utdanning får en historisk lav andel av totalbudsjettet.

Plan lover videre kamp for å gi flere barn i verden kvalitetsutdanning.
- Skole og utdanning er selve fundamentet for utvikling av et samfunn. Dette skal vi fortsette å kjempe for i årene som kommer, sier Bjørnøy.

Gjennom den globale kampanjen Because I am a Girl jobber bistandsorganisasjonen Plan mot myndigheter i 68 land for å få flere barn tilbake på skolebenken og heve kvaliteten på undervisningen. Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag er et viktig skritt på veien.

- Dagens bistandsbudsjett viser at vi blir lyttet til. Vi verdsetter alle tiltak som får jenter tilbake på skolebenken. Utdanning viser seg å være en svært god investering for samfunnet og bidrar til å styrke barnas muligheter i fremtiden, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge. 

Bjørnøy peker på at jenter som får fullføre ungdomsskolen har større sjanser for å få en jobb, vil vente lenger med å gifte, vil statistisk sett få færre og friskere barn og en større mulighet til å komme seg ut av fattigdom.

- Norge er nå ett av de få landene som øker bevilgningene til utdanningsbistand. Det er trist at andre land ikke prioriterer utdanning på samme måte, sier Bjørnøy.

Det vil Plan International gjøre noe med. Because I am a Girl-kampanjen har til hensikt å nå fire millioner jenter direkte ved å bedre deres tilgang til skole. Utover det ønsker Plan å nå 40 millioner jenter og gutter indirekte gjennom likestillingsprogrammer og 400 millioner jenter gjennom endring av politikk og lovverk.

Plan Norge - 75 år for og med barn