Cryogenetics

Global nyvinning: Kryokonservering av fiske embryoer

Pressemelding   •   feb 01, 2010 14:26 CET

Cryogenetics AS har utviklet en metode for kryokonservering av fiskeembryoer ned til minus 130° C. Dette er en banebrytende nyvinning siden verdens forskningsmiljøer ennå ikke har greid å oppnå dette, til tross for flere tiår med aktiv forskning på feltet.
Cryogenetics AS sitt forskerteam ledet av Dr. Elisabeth Kommisrud har gjennom de siste to årene systematisk arbeidet med å etablere en protokoll for kryokonservering av fiskeembryoer og har hatt gjennombrudd ved at torskeembryoer ble kryokonservert for deretter å bli tint opp igjen og klekket. Fisken fikk navnet ”Koddy”. Patentsøknader har blitt sent for å beskytte oppfinnelsen.
Faktorer som global oppvarming, forurensing og overfiske har medført at flere av verdens fiskearter er truet, flere har allerede blitt utryddet. Cryogenetics AS sin nye teknologi kan gjennom videre arbeide tilpasses slik at embryoer fra flere fiskearter kan bli kryokonservert og dermed reddet. Et nedfrosset embryo kan når brukeren bestemmer tines opp og oppformeres på naturlig måte. Ved at hunnfisken ofte har svært stor eggproduksjon kan til og med et fåtall embryoer relativ raskt oppformeres til store antall. En hunnlaks vil for eksempel ofte gi mellom 8.000 og 12.000 rogn.
Den nye teknologien vil også gi mulighet for å overføre gener mellom regioner med ulik helsestatus på en sikrere måte enn i dag ved at frosne embryoer gir fiskehelsemyndigheter bedre tid til å teste for uønskede sykdommer.
Cryogenetics AS forventer at denne nyvinningen vil kunne anvendes av flere aktører. Avlsselskaper, forskningsselskaper, vaksineprodusenter og forvaltningsmyndigheter vil bli gitt et verktøy som kan senke kostnader vesentlig og gi nye muligheter til produktutvikling og forvaltning.
Cryogenetics AS vil søke partnerskap med utvalgte kommersielle forskningsmiljøer for å sette opp partnerskap slik at teknologien kan tilpasses andre fiskeslag.
Selskapet har utviklet flere svært gode metoder for kryokonservering av fiskemelke fra atlantisk laks, ørret, torsk og stillehavslaks. Metodene er i dag brukt i markeder som Norge, Skottland og Canada. Selskapet hat vært invitert av U.S. Fish and Wildlife Services i USA og Department of Fisheries and Oceans i Canada for å bidra til å redde truede laksestammer.
Innovasjon Norge har aktivt bidratt til at selskapet er på vei til gjennombrudd i sentrale markeder.
For mer informasjon kontakt:
Daglig leder: Jørn Ulheim, +47 95 72 32 93, jorn.ulheim@cryogenetics.no
FoU-ansvarlig og oppfinner: Dr. Elisabeth Kommisrud, +47 90 16 02 54, Elisabeth.kommisrud@geno.no
www.cryogenetics.no