Skattebetalerforeningen

- God nyhet for boligeiere

Pressemelding   •   nov 08, 2013 10:06 CET

Innføringen av kompliserte skatteregler ved salg av bolig ble foreslått innført av Stoltenberg-regjeringen for en måned siden. Nå har Solberg-regjeringen vraket reglene.

Siv Jensen meldte i dag at regjeringen vil gå bort fra Stoltenberg-regjeringens forslag om nye regler for boligbeskatning. Det er fornuftig, mener foreningen som jobber for skattebetalerne.

- Dette er åpenbart en god nyhet for boligeiere, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen. 

I det vrakede forslaget ble det krevd at du må ha kontroll på blant annet botid de siste 20 årene før salget og hvilke påkostninger som er gjort med boligen i hele din eiertid. Du måtte også kunne dokumentere eller sannsynliggjøre disse opplysningene for eksempel ved å fremvise kvitteringer på utførte påkostninger. I tillegg ville de nye reglene om botid gi forholdsvis beskjedne inntekter til statskassen.

- I sum var dette et forslag som ville ført til en unødvendig byråkratisering på et område som berører svært mange vanlige skattytere. Skatteetaten ville fått mange saker på bordet som ville vært svært krevende både for skattyter og Skatteetaten, og vi tror det vil være lite samsvar mellom ressursbruk og inntekter til staten, sier Lothe, og fortsetter:

- Dersom det er et stort problem at eiere av utleieboliger tilpasser seg skattereglene på en uønsket måte, noe man faktisk ikke en gang vet, bør i det minste forslaget om endrede regler ut på høring slik at alle sider blir godt belyst før reglene eventuelt vedtas. 


Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 år. Vi har om lag 16.000 medlemmer - så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter.

Besøk våre hjemmesider på www.skatt.no