Arbeidsdepartementet

God reallønnsvekst i 2010

Pressemelding   •   feb 21, 2011 15:13 CET

- Det ble et godt år for arbeidstakerne med en gjennomsnittlig reallønnsvekst etter skatt på 1,5 prosent, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en kommentar til rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

- Jeg har merket meg at Beregningsutvalget anslår lønnsveksten i fjor til om lag 3¾ prosent. Med 2,5 prosent prisvekst ga det en god reallønnsvekst. Om lag 0,5 prosentpoeng lavere lønnsvekst i 2010 enn i 2009 viser at partene i arbeidslivet tilpasser lønnsutviklingen til konjunkturene og er med på å sikre sysselsettingen gjennom moderat lønnsvekst, sier Bjurstrøm.

- Beregningsutvalget har som i tidligere år levert en omfattende rapport, som sammen med oppdateringen i mars/april, bør gi partene et omforent og godt grunnlag for de kommende lønnsforhandlingene, sier statsråden.