Glamox

Kvartalstall fra Glamox: God vekst i ordreinngangen under krevende markedsforhold

Pressemelding   •   okt 19, 2016 13:15 CEST

Glamox legger i dag frem tallene for 3. kvartal 2016. 

Konsernet oppnådde i kvartalet en vekst i ordreinngangen på 15,7 %.Omsetningen økte med 5,1 %  sammenlignet med fjoråret, valutanøytralt er veksten på 2,6 %. 

- Vi er godt fornøyd med ordreinngangen som er oppnådd i tredje kvartal, sier konsernsjef Rune Marthinussen. 

Spesielt gledelig er det at Global Marine & Offshore (GMO) divisjonen har vekst til tross for meget krevende markedsforhold i hovedsegmentene. Professional Building Solution (PBS) divisjonen leverer totale belysningsløsninger til yrkesbygg. De viktigste markedene for denne divisjonen er Sentral- og Nord-Europa. PBS opplever stort sett gode markedsforhold og har vekst både i ordreinngang og i omsetning i tredje kvartal.

Vekst i svake markeder

Global Marine & Offshore (GMO) leverer totale belysningsløsninger til de globale marine- og offshoremarkedene. Aktivitetsnivået innenfor nybygging, ombygging og rehabilitering av alle typer maritime fartøy og offshoreinstallasjoner styrer markedsutviklingen for denne divisjonen. GMO har i kvartalet klart å oppnå vekst i ordreinngangen til tross for svake markeder innenfor hovedsegmentene Commercial Marine og Oil & Gas. Skipsverftenes lave kontraheringer over lang tid tilsier at markedene vil være krevende også inn i 2017.

Nedgangen i resultater i kvartalet skyldes primært nedgang i bruttomarginen og noe høyere kostnader enn i fjor.

Kostnadsutviklingen er i tråd med de satsninger vi har lagt opp til. Glamox har mye produksjon i Norge. En fortsatt svak krone samt en moderat lønnsutvikling i Norge i forhold til sammenlignbare land er viktig for konkurransekraften til denne produksjonen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Konsernsjef Rune Marthinussen, Glamox AS

Tlf: 22 02 11 00, mobil 91 55 97 18

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger som benyttes globalt.

Konsernet, som er blant de 10 største lysselskapene i Europa, består av en gruppe selskaper med virksomhet i flere europeiske land samt Asia, USA, Canada og Brasil.