Rørleggerkjeden Comfort

Gode butikkansatte deler kompetanse

Pressemelding   •   feb 09, 2011 16:07 CET

14. februar møtes 100 butikkansvarlige i den landsdekkende Comfort-Kjeden for å gjøre hverandre bedre. I strategien for Comfort har eierne i kjeden bedt om at fokus på butikk skal økes. Strategien er støttet av en eierundersøkelse fra sommeren 2010, hvor en stor overvekt av eierne mente at erfaringsutveksling mellom bedriftene er den beste måten å bygge kompetanse.

Det er kort vei mellom ord og handling hos Comfort. Det er lagt opp til et spennende seminar 14. februar hvor over 100 butikkansvarlige møtes for første gang, påmeldingen er i overkant av forventningene. Regionsjefene Halvard Brækstad og Bjørn Gunstad fikk møteplanen til å gå sammen og gjorde klar de siste formalitetene denne uke.

Med friske øyne
- Vi ønsker også å sette fokus på det viktigste i butikken, de ansatte. Hovedforedragsholder er Sigurd Herrlin Sørensen fra Retail Consult AS, som noen kanskje husker fra forrige årtusens butikkutvikling. Sørensen utvikler et eget kurskompendium som danner utgangspunkt for arbeidet i gruppene.

Han har også vært på ”Mystery Shopping” i et 20-talls butikker, og har tatt bilder i en rekke av forretningene, forklarer administrerende direktør Knut Strand Jacobsen. I de besøkte butikkene ble de informert og debriefet etterpå.

Samler kunnskap
Under butikkseminaret på Gardermoen vil deltagerne få høre foredrag om hvordan Comfort-butikkene oppfattes fra utsiden i dag, samt motta verdifull kunnskap om hvordan butikken som arena kan utnyttes best mulig.

Kjeden har for øvrig akkurat introdusert et nytt butikkonsept, der man kan pusse opp fra bunnen av, eller konvertere butikker med eksisterende innredning med enkle grep.

På feltbesøk
- Etter denne forhåpentlig inspirerende dagen vil vi dele inn medlemsbedriftene i 20 grupper som skal besøke hverandre i 1 ½ års tid.  Hver gruppe får et strukturert opplegg der de besøker hverandre og gjennomgår temabasert diskusjon om hva som er beste praksis på viktige områder. Vi kaller dette ERFA-grupper. Erfaringsgruppene skal gi oss videre syn på drift av egen butikk. ERFA-møtene blir supplert av butikkfokus med medlemsbesøk, Comfortscore og butikkfokus under planlagte distriksmøter i september.

Læring over tid
- Vi har stor forståelse for at det til tider er travelt i butikkene, det er en del av hensikten, derfor spres arbeidet med erfa-gruppene over litt tid. Dermed kan alle likevel få besøkt hverandre. Ingen skal oppleve at dette blir en tidstyv som går ut over det daglige arbeidet i Comfort, forsikrer kjedeleder Knut Strand Jacobsen.

Klart for Kick Off
Comfort-Kjedens butikkurs den 14. februar følges opp med kjedens årlige Kick Off 15. – og 16. februar. Her blir det tidsstyrt leverandørmesse over to dager.  Det faglige programmet brytes opp av en festmiddag den 15. februar.