Forum for offentlige anskaffelser

Gode råd ved bruk av lærlingklausul i kontrakter

Pressemelding   •   sep 29, 2014 11:25 CEST

Gode råd ved bruk av lærlingklausul i kontrakter
Der det foreligger et klart behov for lærlinger i en bransje, og omfanget av behov for faglært arbeidskraft knyttet til oppdraget og kontraktens varighet tilsier det, skal det i størst mulig grad stilles krav til bruk at et konkret antall lærlinger. Dette fremgår av Oslo kommunes veiledning ved bruk av lærlingklausul i sine kontraktskrav. Det er mangel på læreplasser i mange bransjer, og Byråden for finans i Oslo kommune har vedtatt å innskjerpe krav om bruk av lærlinger ved kommunens anskaffelseskontrakter.
I denne spalten tar vi for oss ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Denne gangen gjelder det krav om lærlinger. Byråden for finans i Oslo tidligere i år vedtok å innskjerpe krav om bruk av lærlinger ved kommunens anskaffelseskontrakter. I den forbindelse har kommunen utarbeidet en veiledning til bruk av lærlingklausul i kontraktene, som vi i hovedtrekk gjengir nedenfor.
Det norske samfunnet har behov for kompetent arbeidskraft, og det er stor etterspørsel etter fagarbeidere i mange bransjer. En læreplass forutsetter at lærebedriften er godkjent som opplæringsbedrift, og det kreves da at bedriften har tilgang på fagarbeidere. 
Les mer... http://www.foa.no/blog/files/21e2f7fec1ee4974399f32b3c92c537a-551.html#.VCklP76GyjI