Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Gode resultater for introduksjonsordningen

Pressemelding   •   feb 23, 2010 08:40 CET

På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet publiserer SSB resultater fra introduksjonsprogrammet.

Gjennom introduksjonsordningen får flyktningene blant annet opplæring i norsk og
samfunnskunnskap og tiltak som forbereder dem for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Alle flyktninger som kommer til Norge har rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram.

- Av de som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2007 var 63 prosent i arbeid eller under utdanning i 2008. Den generelle sysselsettingen i Norge er på ca 72 prosent, og derfor mener jeg resultatene for nyankomne flyktninger er bra. Det gjøres mye godt arbeid både av den enkelte deltaker og av kommunene som har ansvar for å tilby introduksjonsprogram, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Ønsker flere kvinner i arbeid
Kvinner går i mindre grad over til arbeid eller utdanning enn menn etter endt introduksjonsprogram. Andelen kvinner som gikk over til arbeid/utdanning var 51 prosent for de som avsluttet program i 2007. Tilsvarende tall for menn er 75 prosent. Resultatene for menn fra for eksempel Afghanistan er 81 prosent overgang til ordinært arbeid eller utdanning.

- Jeg er svært opptatt av å forbedre resultatene for kvinner. Jeg har derfor satt i gang et forskningsprosjekt for å få fram mer kunnskap om hvorfor kvinner i mindre grad går ut i arbeid eller utdanning, sier Lysbakken.

Noen kommuner gjør det veldig bra. I Bærum kommune går 86 prosent over til arbeid eller utdanning etter endt program.

Les saken hos SSB her: http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2010-02-19-01.html