Norges Bygdeungdomslag

Gode signaler for fremtiden

Pressemelding   •   des 02, 2011 13:53 CET

For å nå målene tilknyttet landbruket over hele landet og økt matproduksjon må fokuset på rekruttering til landbruks- og de grønne næringene være godt. På dette punktet synes Norges Bygdeungdomslag den nye landbruksmeldinga treffer.

Meldinga slår fast at rekruttering til næringa må starte med rekruttering til relevant utdanning, og at det må kunne tilbys et attraktivt, relevant og god utdanningsløp fra og med videregående utdanning.

Positiv forsøksordning og kartlegging

Tiltak som forsøksordning med yrkesutdanning i videregående løp for agronom og gartner med to år skole og to år i godkjent lærebedrift og vurdering av økt bruk av lærebedrifter er positive og interessante tiltak.

Vi kan også lese at det ønskes en kartlegging av fagskoletilbud og – behov. Videre sier meldinga at utdanningstilbudet må være fleksibelt og tilgjengelig når brukerne trenger det; dette er godt nytt for ei næring som har behov for utdanningsløp tilpasset forskjellige kunnskapsnivå og livsfaser.

Håper på mer solid økonomisk satsning

Meldinga slår fast at inntektsmuligheter og velferdsordninger er avgjørende for rekruttering til jordbruket. NBU stiller seg bak dette, men savner konkrete punkter på hva man skal gjøre med disse virkemidlene for at næringene skal bli attraktive nok for kunnskapsrik og dyktig ungdom. Vi ser positivt på en økt satsning på investeringsvirkemidler i jordbruket, en faktor som også er viktig for rekrutteringen. Samtidig ser vi at veien er lang frem til noe som kan kalles en solid satsning. 

Kritikerne av den nye landbruksmeldinga sier innholdet er «som forventet» og «mer av det samme». Norges Bygdeungdomslag (NBU) ser poengene til faglagene som savner konkrete tiltak og signaler om virkemiddelbruk, og støtter opp under deres arbeid for bedre rammevilkår i landbruket framover.

Inger Johanne Sveen, leder Norges Bygdeungdomslag

Espen Eikaas Syljuåsen, bygdepolitisk nestleder Norges Byugdeungdomslag

NBU er en organisasjon av og for ungdom, og har 5.300 medlemmer i 85 lokallag i 11 fylker. NBU har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og frem bygdene og ungdommen sine interesser.