KLP

Gode tall fra KLP

Pressemelding   •   mai 09, 2012 08:58 CEST

KLP kan igjen vise til gode resultater. KLP-konsernet leverer et driftsresultat på 5,2 milliarder kroner. 

Den gode utviklingen fra slutten av 2011 fortsetter inn i 2012. Verdijustert og bokført avkastning endte på henholdsvis 2,7 og 1,2 prosent i første kvartal. KLP har klart seg godt gjennom finansuroen, og kan over de tre siste år vise til best verdijustert avkastning blant de livselskapene som er aktive på det offentlige pensjonsmarkedet.

KLPs aksjeeksponering på 17 prosent har gitt et godt bidrag til selskapets avkastning i årets første måneder.

- KLP har en soliditet som har gjorde at vi kunne opprettholde en relativt høy aksjeandel gjennom fjoråret og inn i 2012. Aksjemarkedene har utviklet seg meget bra i første kvartal og sikrer selskapet en god og konkurransedyktig finansavkastning, sier konsernsjef Sverre Thornes.

KLP styrket gjennom 2011 sin posisjon som den ledende tilbyder av offentlig tjenestepensjon ved at 7 av de 8 kommunene som hadde sin pensjonsordning på anbud valgte KLP som leverandør fra og med 2012. Dette reflekteres i regnskapet etter første kvartal og medfører en positiv flyttebalanse på 1,5 milliarder kroner.

KLP rundet 300 milliarder

KLP har fortsatt en meget god soliditet. Ved utgangen av første kvartal hadde KLP en total soliditetskapital på 41,3 milliarder kroner som tilsvarer 17,9 prosent av forsikringsfond. Selskapets soliditet er også sterk i forhold til myndighetenes krav.

KLP-konsernet hadde ved utgangen av første kvartal en forvaltningskapital på 315 milliarder kroner. Av dette utgjør livselskapets forvaltningskapital 283 milliarder kroner. Bare siden nyttår har KLPs kundefond vokst med 4,5 milliarder kroner.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for første kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall 1Q-2012
Bokført kapitalavkastning 1,2 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 2,7 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 4,5
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 2,6
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 315
Kapitaldekning 11,0 prosent
Solvensmargin 239 prosent 

Allokering 1Q-2012
Aksjer 17,5 %
Omløpsobligasjoner 21,6 %
Obligasjoner som holdes til forfall 32,4 %
Utlån 10,9 %
Eiendom 11,8 %
Andre finansielle eiendeler 5,8 % 

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør Finans Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 315 milliarder kroner.