Friele

Godt kaffeår for Friele

Pressemelding   •   apr 10, 2013 07:00 CEST

Kaffehuset Friele fikk i 2012 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 136 millioner kroner, som er en økning på 75 prosent fra året før. Omsetningen i 2012 ble 942 millioner kroner, mot 794 millioner kroner i 2011. – Vi er meget godt fornøyd med virksomhet og drift i 2012. Friele styrket posisjonen som Norges ledende kaffehus, sier administrerende direktør Olav Munch.

Veksten for Kaffehuset Friele skyldes både volumøkning i dagligvaremarkedet og en betydelig styrking av virksomheten i kontor- og serveringsmarkedet. Samlet volum i salget av Friele-kaffe økte med 7 prosent.

Frieles driftsresultat etter avskrivninger ble 96,3 millioner kroner, som er en dobling fra året før. Resultat før skatt før skatt ble 77,6 millioner kroner, og resultat etter skatt 53,5 millioner kroner. – Utsiktene for 2013 er gode. Lansering av nye produkter skal bidra til ytterligere vekst og resultatforbedring, fremholder Olav Munch.

Sterkere statsing på bedriftsmarkedet
Spesielt innen kontormarkedet økte Friele sin markedsandel i 2012. Gjennom oppkjøpet av House of Coffee - en av de ledende aktørene innen dette markedssegmentet, har Friele en markedsandel innen kaffe til kontormarkedet på ca 25 %.  Dette er et spennende markedssegment som fortsatt har et interessant vekstpotensial.

Tunge produktlanseringer i en-kopps-markedet
Kaffe i forskjellige énkopps-løsninger, enten det er puter, pulver, hele bønner eller kapsler, utgjør en liten, men økende andel av kaffemarkedet i Norge. Fortsatt dominerer den tradisjonelle traktekaffen konsumet hos kaffedrikkende nordmenn, men andelen som velger espresso-kapsler er økende.

- Vi har vært i markedet med énkopps-løsninger i flere år; både med Senseo-puter og Illy-kapsler. For Friele var derfor lanseringen av diAmore en naturlig og nødvendig oppfølging av nye vaner i kaffemarkedet. Samtidig har vi ønsket å gi forbrukerne mulighet til også å legge espresso-kapsler i kurven når de handler andre dagligvarer. Vårt mål er derfor suksessivt å øke distribusjonen av kapslene i kjeder og butikker, sier Olav Munch.

Lavere kaffepriser
Etter å ha vært svært høye i noen år, har nå de internasjonale prisene på kaffe falt tilbake på et mer normalt nivå. - Vi har nylig satt ned prisen på kaffe til våre kunder i det norske markedet. Det betyr at forbrukerne vil oppleve lavere kaffepriser i tiden fremover, sier Olav Munch, administrerende direktør i Kaffehuset Friele.

Nøkkeltall (mill. kr.) - Kaffehuset Friele   
                                                               2012      2011     Endring
Omsetning                                               942,4     794,4      19%
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)      136,1       77,7      75%
Driftsresultat (EBIT)                                    96,3       47,9     101%
Resultat før skatt                                        77,6      34,5     125%
Årsresultat                                                 53,5      25,5     110%

Fakta om Kaffehuset Friele
Kaffehuset Friele er Norges ledende og eldste kaffehus (etablert 1799), med en markedsandel på 36%. Vårt arbeid er preget av ansvarlighet og lidenskap til kaffe. Vi er hovedleverandør av kaffe til flere av dagligvarekjedene. I tillegg utgjør foodservicemarkedet - som omfatter alle typer service- og servereringssteder, samt bedrifts- og kontormarkedet stadig viktigere markeder.

Kaffehuset Friele konsern består av Kaffehuset Friele AS (morselskap), og datterselskapene Midtunhaugen 6 AS og House of Coffee AS. Konsernets aksjonærer er familien Friele (55%), og DE Master Blenders (45%).

Miljøvennlig kaffe
I de senere år har Kaffehuset Friele investert til sammen 40 mill. kroner i prosjekter som bidrar til reduksjon i CO2- og andre miljø-utslipp. Som Norges eneste kaffehus har Friele gått over fra fyringsolje til naturgass.  Sammen med andre tiltak har dette bidratt til å redusere CO2-utslippene med anslagsvis 600 tonn - eller 25% - i løpet av en 3-års periode.

Ansvarlig handel
I arbeidet med å sikre ansvarlig kaffehandel satser Kaffehuset Friele på sertifisering og sporbarhet av den innkjøpte råkaffen. I de siste årene er mer enn halvparten av all råkaffe som inngår i Frieles blandinger sertifisert gjennom Utz Certified og Fairtrade.