Friele

Godt resultat for Kaffehuset Friele

Pressemelding   •   jun 27, 2014 13:30 CEST

Kaffehuset Friele hadde en omsetning i 2013 på 853 millioner kroner, mot 942 millioner kroner året før. Driftsresultatet kom ut på 88 millioner kroner. Nedgangen i omsetning skyldes lavere kaffepriser.

Lavere kaffepriser i 2013
Nedgangen i omsetning skydes hovedsakelig lavere internasjonale råvarepriser enn året før. - Til tross for nedgangen i omsetning og resultat er vi meget godt fornøyd med virksomhet og drift i 2013. En konsekvens av synkende råvarepriser er at vi setter ned prisene til den norske forbuker, noe vi gjorde 3 ganger i 2013, sier administrerende direktør Olav Munch.

– Utsiktene for 2014 er gode. Lansering av nye produkter både i dagligvaremarkedet og det profesjonelle markedet, samt ny og forbedret forbuker-emballasje skal bidra til ytterligere vekst og resultatforbedring, fremholder Olav Munch.

Enkopps-markedet lite men økende
Kaffe i forskjellige énkopps-løsninger, enten det er kapsler, puter, pulver eller hele bønner utgjør en liten, men økende andel av kaffemarkedet i Norge. Fortsatt dominerer den tradisjonelle traktekaffen konsumet hos kaffedrikkende nordmenn.

- Vi har vært i markedet med énkopps-løsninger i flere år; både med Senseo-puter og Illy-kapsler. I 2013 var vi første aktør med kapsler til Nespresso*-maskiner i dagligvaremarkedet ved lansering av diAmore. Vårt mål er suksessivt å øke distribusjonen av kapslene i dagligvare og faghandel, sier Olav Munch. - Samtidig er det hyggelig å se at bruken av traktekaffe hos den norske forbruker viser en liten oppgang for første gang på flere år. (KIlde: NKI/Ipsos MMI). - Dette er også en trend man ser i flere land.
*Varemerke uten tilknytning til Kaffehuset Friele.

Høyere kaffepriser i 2014

Etter å ha vært svært høye for noen år siden, falt de internasjonale kaffeprisene i løpet av fjoråret. På grunn av tørke i Brasil har de internasjonale prisene på råkaffe nå steget kraftig igjen. - Av den grunn har vi  nylig satt opp prisen på kaffe til våre kunder i det norske markedet. Det betyr at forbrukerne igjen vil oppleve en viss økning i kaffeprisene i tiden fremover, sier Olav Munch, administrerende direktør i Kaffehuset Friele.

Nøkkeltall Kaffehuset Friele konsern                    2013     2012  
Omsetning                                                            852,7    942,4  
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)               123,6    136,1   
Driftsresultat (EBIT)                                                 88,3    
96,3  
Resultat før skatt                                                     72,9     77,6   
Årsresultat                                                              51,0      53,5  

Kaffehuset Friele konsern består av Kaffehuset Friele AS (morselskap), og datterselskapene Midtunhaugen 6 AS og House of Coffee AS.Konsernets aksjonærer er DE Master Blenders (90%) og familien Friele (10%).


Fakta om Kaffehuset Friele
Kaffehuset Friele er Norges ledende og eldste kaffehus (etablert 1799), med en markedsandel på 36%. Vårt arbeid er preget av ansvarlighet og lidenskap til kaffe. Vi er hovedleverandør av kaffe til flere av dagligvarekjedene. I tillegg utgjør foodservicemarkedet - som omfatter alle typer service- og servereringssteder, samt bedrifts- og kontormarkedet stadig viktigere markeder.