KLP

Godt resultat for KLP

Pressemelding   •   aug 17, 2012 09:05 CEST

KLP kan vise til gode resultater etter første halvår. Til tross for uro i finansmarkedene leverer KLP en avkastning på 3,1 prosent (verdijustert). Bokført avkastning endte på 1,9 prosent.

KLP har klart seg bra gjennom finansuroen, og kan over de tre siste år vise til best verdijustert avkastning blant de livselskapene som er aktive på det offentlige pensjonsmarkedet. Det betyr bedre avkastning på pensjonsfondene. I tillegg har KLP bygget opp en soliditet som gir trygghet og forutsigbarhet for KLPs pensjonskunder.

- For ansatte i offentlig sektor og våre kunder er det viktig å vise at vi tar godt vare på pensjonsmidlene gjennom å levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Etter et godt første kvartal var andre kvartal preget av svak utvikling i aksjemarkedene. Dette medførte at verdijustert avkastning i andre kvartal ble 0,4 prosent, mens bokført avkastning endte på 0,7 prosent.

- KLP leverer et solid resultat for første halvår. I lys av fallet i andre kvartal er vi godt fornøyd med den avkastning vi har oppnådd. KLP prioriterer soliditet og langsiktighet i forvaltningen av pensjonsmidlene. Det gir nå resultater, og er et veldig godt utgangspunkt for å oppnå gode resultater fremover, sier Thornes.

Stabil markedssituasjon
KLP oppleverer en god og stabil markedssituasjon innen offentlig tjenestepensjon. Hittil har 15 kommuner og en fylkeskommune vedtatt å gå ut på anbud med sin tjenestepensjonsordning. Fire av disse har i dag sin pensjonsordning i KLP.

Meget god soliditet
KLP har fortsatt en meget god soliditet og er godt rustet til å møte uroen i finansmarkedene. Ved utgangen av første halvår hadde KLP en total soliditetskapital på 41,7 milliarder kroner som tilsvarer 17,5 prosent av forsikringsfond. Selskapets soliditet er også sterk i forhold til myndighetenes krav.

KLP-konsernet hadde ved utgangen av første halvår en forvaltningskapital på 313 milliarder kroner. Av dette utgjør livselskapets forvaltningskapital 280,7 milliarder kroner.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall etter 2Q-2012
Bokført kapitalavkastning 1,9 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 3,1 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 13,6
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 5,2
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr)  313
Kapitaldekning 10,9 prosent
Solvensmargin 232 prosent

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør Finans Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 313 milliarder kroner.