KLP

Godt resultat for KLP Skadeforsikring AS

Pressemelding   •   mar 03, 2015 07:30 CET

KLP Skadeforsikring AS kan vise til et historisk godt driftsresultat på 304 millioner kroner i 2014. Skadeutviklingen har vært god, og selskapet har en vekst på 15,7 prosent i netto premieinntekt. Selskapet kan vise til best kundetilfredshet blant norske bedriftskunder i årets EPSI-undersøkelse.

- Ekstra hyggelig er det at vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra kundene våre i 2014, sier administrerende direktør Tore Tenold i KLP Skadeforsikring AS.

For fjerde år på rad kan KLP Skadeforsikring vise til best kundetilfredshet blant norske bedriftskunder i årets EPSI-undersøkelse (European Performance Satisfaction Index). I 2014 ble selskapet også kåret til beste kundesenter i kategorien forsikring i TNS Gallups store kundesentermåling.

Selskapet hadde i 2014 en netto premieinntekt på 842 millioner kroner. Dette er en økning på 114 millioner kroner, eller 15,7 prosent, fra året før.

-Det er sterk konkurranse om forsikringskundene både i personmarkedet og i offentlig sektor. Vi er fornøyd med å ha fått mange nye kunder i 2014, og kommer til å gjøre det vi kan for å møte konkurransen med fortsatt gode betingelser og høy servicekvalitet, sier Tenold.

Anbudsaktiviteten i det offentlige markedet har vært høy i 2014. På bedriftssiden har KLP Skadeforsikring vedtatt å satse på kraftmarkedet, og selskapet har lykkes i å vinne flere av høstens anbudskonkurranser i dette segmentet. Selskapet hadde ved årsskiftet 360 kommuner, fylkeskommuner og helseforetak som kunder, og 2864 bedrifter. Premieveksten i dette markedet var 46,9 millioner kroner.

Selskapets satsing mot personkundemarkedet viser en stabilt god utvikling i tråd med ambisjonene. Premievekst i 2014 var 66,8 millioner. 74 prosent av personmarkedskundene er medlemmer i KLPs pensjonsordning.

- Vi er glad for at så mange av de ansatte hos KLPs eiere har oppdaget våre gode forsikringer etter at vi startet med dette i 2008. Vi kan tilby lave priser på bil-, bygning-, innbo- og andre privatforsikringer fordi ansatte i offentlig sektor tar godt vare på verdiene sine, sier Tenold.

Skadeutviklingen har vært god i 2014. Det ble meldt inn 12 større eiendomsskader med skadebeløp over 5 millioner kroner. Disse skadene ga et samlet skadebeløp på 99,7 millioner kroner. I 2014 ble det inntektsført 148 millioner fra tidligere års avsetninger for både yrkesskade og eiendom.

KLP Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 304,2 millioner kroner i 2014. Totalresultatet er på 223,4 millioner kroner. Bokført avkastning til eier, som i praksis er morselskapet KLP, er på 31,2 prosent. Selskapet har hatt en meget tilfredsstillende finansavkastning på 6,5 prosent.

For mer informasjon, kontakt:
Tore Tenold, adm. dir. i KLP Skadeforsikring AS
Tlf. 91 54 83 33 eller e-post: tore.tenold@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 470 milliarder kroner.