Widerøe (kun feed)

Godt resultat i Widerøe

Pressemelding   •   feb 09, 2011 09:00 CET

Widerøe har et overskudd på 162,3 MNOK før skatt i 2010. Det er et godt resultat i det som har vært et godt år for flygning på regional og kortbanenettet. 

-  Markedet har vokst en god del siden bunnen i 2009. Vi sa da at vi måtte sette i gang tiltak på kostnadssiden og inntektssiden, både for å klare oss gjennom de vanskelige tidene, men også for å kunne ta del i oppgangen som kom i 2010, forteller administrerende direktør Lars kobberstad.. - Tiltakene har vi så langt lykkes med, og siden starten av 2009 har våre ansatte vært med på å gjennomføre tiltak i overkant av 200 millioner kroner. Det står det respekt av, sier Lars Kobberstad.

Samtidig leverer Widerøe en kvalitet som gjør selskapet til ett av Europas mest punktlige flyselskaper, og har en svært god score på kundetilfredshet blant kundene sine. - Den viktigste årsaken til det gode resultatet er at Widerøe har klart å nå det målene vi har satt for kvalitet, kunde- og medarbeidertilfredshet, samt at vi har en bedre produktivitet og lavere kostnad. Når vi når de målene, så får vi også gode økonomiske resultatet, forteller Lars kobberstad.

Bedre marked

Selv om det har vært utfordringer i 2010, med vekterstreik og askesky, har flymarkedet utviklet seg bra. Antallet passasjerer økte med 3,7 prosent, mens produksjonen økte med fem prosent.   ? Vi har vokst en del, både i egne markeder og som en følge av at vi tok over Fokker-50 produksjonen til SAS på Sør- og Vestlandet, forteller Kobberstad.

På tross av gode resultater er Kobberstad opptatt av at Widerøe må fortsette med kvalitets- og effektiviseringsarbeidet.  - Selv om 162,3 millioner kroner er et bra resultat, må vi få mer robuste marginer. Vi sitter i dag igjen med litt over 5 kroner for hver hundrelapp passasjerene våre betaler. Vi trenger å gjøre det mer robust, slik at vi også i dårligere tider sitter igjen med et positivt resultat, sier Lars Kobberstad.

Om oss:

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 1300 medarbeidere og en årlig omsetning på 2.5 milliarder kroner. Selskapet frakter over 2 millioner passasjerer i året og trafikkerer 37 flyplasser i Norge og 7 i utlandet, sommerruter inkludert.

Widerøe har 380 avganger og landinger daglig, og flyr til dobbelt så mange flyplasser i Norge enn noe annet flyselskap. De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet.