Jernbaneverket

Gradvis bedre kapasitet gjennom Oslo

Pressemelding   •   feb 02, 2010 09:10 CET

Jernbaneverket gjennomfører for tida en rekke små og store tiltak som skal gi en robust jernbane og 20-30 prosent økt kapasitet gjennom Oslotunnelen fra 2012. I tillegg vil det neste år bli lagt fram en større utredning som vurderer hele Oslo-navet og utbyggingsbehovet på lang sikt, skriver Jernbanemagasinet.

- Vi har i dag store problemer med både punktligheten og regulariteten, erkjenner Jernbaneverkets plan- og utviklingsdirektør Anita Skauge. - Det absolutt viktigste er derfor å gjennomføre de igangsatte fornyelsestiltakene på strekningen Lysaker-Etterstad. Dette er et omfattende prosjekt der vi bruker en halv milliard kroner i året. Arbeidene blir ferdigstilt i 2012.

- Vi tar blant annet i bruk ny teknologi med akseltellere som skal vise hvor togene befinner seg på sporet. Videre vil vi innføre et nytt system for å overvåke sporveksler samt en egen strømskinne i stedet for kontaktledninger, understreker Skauge, som minner om at vestkorridoren vil stå ferdig før ny ruteplan blir iverksatt fra desember 2012:

- Nye Lysaker stasjon med fire spor sto ferdig i 2009. I august 2011 er fire spor mellom Lysaker og Sandvika fullført. Vi gjør også en del signal- og sportilpasninger for å fjerne flaskehalser på Skøyen/Bestum.

24-26 tog i timen

- Til sammen vil disse tiltakene gjøre det mulig å åpne for 20 prosent flere tog i timen gjennom Oslotunnelen, det vil si 24 tog i timen hver vei.  Når vi har høstet erfaringer med den økte trafikken, vil vi vurdere om vi kan få til en ytterligere trafikkøkning. I så fall vil det da kunne gå 26 tog i timen gjennom tunnelen - en økning på 30 prosent i forhold til dagens kapasitet,  forteller etatsdirektøren.

- Enkelte spør seg om en så stor trafikkøkning vil skape ytterligere forsinkelser?

- Det er noe vi setter alt inn på å unngå. Derfor jobber vi med en kapasitetsforbedringsplan som vil munne ut i ytterligere tiltak. Blant annet planlegger vi å endre sporarrangementet for å få til en mer effektiv togavvikling.

- Alle tiltakene som er og vil bli gjennomført fram mot 2012, skal sikre kapasitet gjennom Oslo slik at vi får full effekt av utbyggingen av intercitystrekningene på Østlandet – med halvtimesfrekvenser gjennom Vestfold og Østfold, samt at vi får gjennomført godsstrategien i tråd med Nasjonal transportplan for 2010-2019.

Stort utredningsarbeid

- Vil det ikke bli behov for enda en forbindelse gjennom Oslo etter hvert som befolkningen og trafikken øker i Oslo-området?

- Jernbaneverket har her allerede satt i gang et utredningsarbeid som vil pågå i ett til ett og et halvt år framover. Vi vil da se på hele sporsystemet i Oslo-området, herunder Oslotunnelen og Oslo S. Vårt siktemål er å lage et beslutningsgrunnlag for neste nasjonale transportplan for perioden 2014-2023. Ett spørsmål som vi her går inn i, er hvilket marked jernbanen skal betjene i forhold til for eksempel annen kollektivtrafikk.  Videre skal vi vurdere framtidens driftskonsept – hvordan togene skal kjøre. Kapasitet i form av flere seter (for eksempel lengden på togene) vil også kunne være et tema. Vi vil dessuten se på ulike infrastrukturløsninger, herunder ny tunnel og kostnadene for ulike tiltak. Når dette utredningsarbeidet er gjennomført, vil vi ha et grunnlag for å anbefale langsiktige tiltak for jernbanen gjennom Oslo.


Få fart på togene

Anita Skauge poengterer at togets fortrinn er å knytte regioner sammen.

- Det er bare jernbanen som virkelig kan redusere tidsavstanden mellom byene på Østlandet på en miljøvennlig måte. Men da må vi få opp farten på togene, og for å få til det må vi snarest mulig bygge ferdig dobbeltspor til Skien, Halden og Lillehammer og endelig bygge Ringerikstunnelen vestover.

Dernest ønsker vi å se på hvordan jernbanen kan bygges ytterligere ut i landet for øvrig. Men det forutsetter en politisk aksept for at vi virkelig skal satse på en moderne jernbane i dette landet, sier Jernbaneverkets plan- og utviklingsdirektør, Anita Skauge.