Statistisk sentralbyrå SSB

Grensehandel 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 26, 2010 10:05 CET

Grensehandelen passerte 10 milliarder i fjor

Denne handelen økte dermed 15,7 prosent fra 2008 til 2009. Vi reiste på 6,2 millioner dagsturer til utlandet i fjor. Dette tilsvarer en oppgang fra 2008 på om lag 7 prosent.

Vi ser at økningen i handel er større enn økningen i antall turer. Dette betyr at vi handler mer per tur. Regionene Oslo og Akershus, samt Sør-Østlandet står for nærmere 70 prosent av grensehandelen. Folk fra disse områdene handlet for over 7 milliarder kroner i 2009.

I 4. kvartal reiste vi på 1,5 millioner dagsturer og handlet for 2,7 milliarder kroner. Dette gir en reduksjon i antall turer, men en økning i handel fra 4. kvartal 2008.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt.


http://www.ssb.no/grensehandel/