Grønn Ungdom

Grønn Ungdom krever at kunnskapsministeren stanser ulovlige politimetoder i skolen

Pressemelding   •   mar 07, 2013 15:00 CET

- Det siste året har ulovlige politimetoder blitt brukt ved flere skoler i Norge. Vi finner oss ikke i at ungdoms rettigheter blir trampet på bare fordi vi er unge, sier talsperson i Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl.

Uanmeldte besøk i klasserommet med narkotikahunder har blitt satt i system flere steder i Norge. Særlig i Osloskolen har saken skapt kontroverser i lengre tid, men også andre steder i landet skjer det samme. På internatskolen Bardufoss videregående skole ble det i følge Folkebladet gjennomført søk med narkotikahund i februar. Denne gangen nøyde politiet seg ikke med å søke elevene, men søkte også i internatet ved skolen. Politiet selv mener dette ikke er ransaking eller razzia, men kun forebyggende arbeid.

- Ingen hadde akseptert at politiet kom og søkte folks hjem med narkotikahund uten at det var noen grunn til mistanke, men grunnlovfestede menneskerettigheter ser ikke ut til å gjelde på samme måte for elever, sukker Ophaug Dahl.

I følge en juridisk utredning som Miljøpartiet De Grønne har innhentet er denne praksisen ulovlig. Heller ikke en ny ordning i Oslo med samtykkeskjemaer er i tråd med loven, i følge utredningen. Nå krever Grønn Ungdom at det tas grep for å sikre at elevenes rettigheter blir oppfylt i skolen.

- Vi mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen må bruke sin myndighet til å instruere skolene om hva loven sier og at det ikke er akseptabelt å bryte den, fortsetter Ophaug Dahl.

- Å oppfylle elevers rettigheter i skolen er den beste måten vi kan sikre at fremtidens samfunnsborgere ikke vil finne seg i fanteri fra staten og politiet. Derfor er det så viktig at vi ikke går på akkord med rettsstatsverdier i skolen, avslutter Ophaug Dahl.


Om Grønn Ungdom

Grønn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, med bærekraftig produksjon og langsiktig tenkning.