Grønn Ungdom

Grønn Ungdom: - Mulig og nødvendig å kutte 40 prosent innen 2020!

Pressemelding   •   apr 27, 2012 15:01 CEST

Grønn Ungdom mener Regjeringen tar feil når de sier at det ikke er mulig å kutte norske utslipp vesentlig innen 2020. De lanserer i dag kampanjen “Bytt politikk, ikke klima” for å vise at dette er mulig.

Klimameldingen som ble lagt frem onsdag morgen er blitt kritisert fra mange hold for at konkrete utslippskutt skyves frem i tid og at det fortsatt er uklart hvordan klimamålsettingene skal nås. Målet i klimaforliket, som meldingen tar utgangspunkt i, er at ⅔ av kuttene skal tas innelands. Dette er imidlertid basert på referansebanen for 2020.

- I forhold til 1990-nivå medfører klimaforliket bare rundt 6 prosent innenlands kutt. Det er forsvinnende lite i forhold til hva som trengs for å redde verdens klima. Grønn Ungdom ønsker derfor å vise Regjeringen at det både er mulig og nødvendig å kutte opp mot 40 prosent før 2020, sier Hallvard Surlien, talsmann i Grønn Ungdom.

Ungdomspartiet lanserer i dag nettsiden www.byttpolitikk.no der de viser en oversikt over hvilke klimatiltak som bør gjøres før 2020. Dersom disse tiltakene gjennomføres, vil det ifølge Grønn Ungdom, være mulig å kutte opp mot 40 prosent innen 2020, som er i samsvar med FNs anbefalinger. Noen av de viktigste tiltakene er:

  • Stans i åpning av nye felt og redusere utvinningstaken med eksisterende felt.
  • Utbygging av intercity-trianglet, og elektrifisering av bilparken kombinert med forbud mot nysalg av rene bensin- og dieselbiler innen 2015.
  • Nedleggelse av gasskraftverket på Mongstad, samt rensing av gasskraftverket på Kårstø og forurensende industri i Midt Norge og i Grenland.


- Dette viser at det eneste som trengs er politisk vilje og evne til å prioritere klimatiltak, også i møte med motstridende interesser. Dessverre ser det ut til at dagens Regjering mangler begge deler, avslutter Surlien

Om Grønn Ungdom

Grønn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, med bærekraftig produksjon og langsiktig tenkning.