Norsk Sykepleierforbund

Grov utnyttelse av sykepleiere

Pressemelding   •   feb 01, 2010 09:22 CET

NHO Service har i forbindelse med arbeidskonflikten med Norsk sykepleierforbund (NSF) hevdet at sykepleiere i private sykehjem tjener bedre enn sykepleiere i offentlig sektor. NSF sitter nå med dokumentasjon som viser det stikk motsatte; mange sykepleiere i NHO Service området er lønnet langt under den minstelønn som eksisterer i de offentlige avtalene. Forbundsleder i NSF, Lisbeth Normann, karakteriserer situasjonen som grov utnyttelse av sykepleiere.
- Når våre tall viser at ansatte som vi har tatt ut i streik faktisk har en lønn som er 50.000 lavere enn det vi krever som minstelønn på 310.000, ja da har jeg ikke andre ord å bruke enn at dette er grov utnyttelse av nøkkelpersonell, sier Normann.
Sammenlikner man med den lønnen disse sykepleierne hadde hatt dersom de fortsatt var ansatt i et sykehjem drevet av Oslo kommune, er gapet enda større. De som tidligere har arbeidet i Oslo kommune har i tillegg mistet blant annet sine sykelønnsrettigheter og retten til å gå av med AFP.
- Den dokumentasjonen vi nå sitter med viser at det er behov for stor opprydding innenfor denne sektoren. Det er nettopp denne utnyttelsen av ansatte landsomfattende tariffavtaler skal forhindre.

NSF har gjort beregningene på grunnlag av lønnsslippene til 44 av de streikende sykepleierne i Oslo.
- De streikende har levert inn lønnsslipp slik at vi kan beregne streikegrunnlaget de skal ha av oss. Det er første gang vi har fått tilgang til disse lønnsslippene, og kan endelig nå dokumentere de graverende forskjellene, sier forbundsledere.
Normann lover at tilsvarende beregninger vil bli gjort etter hvert som lønnsslippene kommer inn fra andre steder av landet som nå er i streik.
- Det er ikke noe som tyder på at dette er et Oslo-fenomen. Vi må nok regne med at bedriftene som ligger inn under NHO Service, kjører samme praksis i alle sine sykehjem.
Lisbeth Normann sendte i går brev til byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland og ba om møte med bakgrunn i den dokumentasjonen NSF nå sitter med.
- Det er godt å oppleve at vi har så store grupper av øvrig fagbevegelse i ryggen i denne kampen.  Vi gir oss ikke før våre rettmessige krav er innfridd, sier Normann.
Mer enn hver tredje tjener under kommunal minstelønn i Oslo (17 av 44)
Avvikene varierer fra 2 600 til 53 000 kroner pr. år (i full stilling)
Mange av disse har lang erfaring – helt opp til 30 år

Sykehjem  Grunnlønn i 100 % stilling For lite i forhold til kommunal minstelønn i Oslo
Paulus sykehjemSykepleier 13 års ansiennitet Kr. 305 000Kr. -53 000
Madserud sykehjemSykepleier 8 års ansiennitet Kr. 299 200Kr. -39 600
MidtåsenhjemmetSykepleier 16 års ansiennitet Kr. 338 100Kr. -36 700
Lamberseter alders- og sykehjemSykepleier 16 års ansiennitet Kr. 343 400Kr. -31 400
MidtåsenhjemmetSykepleier 16 års ansiennitet Kr. 346 800Kr. -28 100
MidtåsenhjemmetSykepleier 30 års ansiennitet Kr. 349 600Kr. -25 200
Lamberseter alders- og sykehjemSykepleier 13 års ansiennitet Kr. 333 900Kr. -24 100
Paulus sykehjemSykepleier 6 års ansiennitet Kr. 312 000Kr. -17 000
OppsalhjemmetSykepleier 18 års ansiennitet Kr. 360 400Kr. -14 500
Paulus sykehjemSykepleier 28 års ansiennitet Kr. 361 100Kr. -13 700
OppsalhjemmetSykepleier 18 års ansiennitet Kr. 365 900Kr. -8 900
Paulus sykehjemSykepleier 1,5 års ansiennitet Kr. 310 300Kr. -5 400
Madserud sykehjemSykepleier 6 års ansiennitet Kr. 324 800Kr. -4 400
St. Hanshaugen omsorgssenterSykepleier 6 års ansiennitet Kr. 325 000Kr. -4 300
Paulus sykehjemSykepleier 5 års ansiennitet Kr. 320 000Kr. -4 300
Lamberseter alders- og sykehjemSykepleier 21 års ansiennitet Kr. 371 400Kr. -3 500
St. Hanshaugen omsorgssenterSykepleier 8 års ansiennitet Kr. 336 100Kr. -2 600